Influenza siVirus top → Influenza A virus
→ Segment : 1 2 3 4 5 6 7 8
siVirus top

Influenza A virus segment 6 - check/uncheck all

Subtype: H1N1 - check/uncheck all
1 H1N1 USA 1918 A/Brevig Mission/1/1918(H1N1) AF250356 43 H1N1 South Korea 2002 A/Seoul/33/2002(H1N1) AY310407 85 H1N1 USA 2001/02/21 A/New York/446/2001(H1N1) CY003482
2 H1N1 USA 1947 A/Fort Monmouth/1/47-MA(H1N1) AF250357 44 H1N1 South Korea 2002 A/Pusan/46/2002(H1N1) AY310408 86 H1N1 USA 2003/01/21 A/New York/486/2003(H1N1) CY003690
3 H1N1 USA 1976 A/swine/New Jersey/11/76(H1N1) AF250363 45 H1N1 South Korea 2002 A/Seoul/13/2002(H1N1) AY310409 87 H1N1 USA 2003/02/25 A/New York/496/2003(H1N1) CY003706
4 H1N1 USA 1943 A/Weiss/43(H1N1) AF250365 46 H1N1 South Korea 2002 A/Chonnam/19/2002(H1N1) AY310410 88 H1N1 USA 2001/01/26 A/New York/445/2001(H1N1) CY003835
5 H1N1 USA 1998 A/Wisconsin/10/98 (H1N1) AF342820 47 H1N1 South Korea 2002 A/Pusan/22/2002(H1N1) AY310411 89 H1N1 USA 2001/02/28 A/New York/447/2001(H1N1) CY006173
6 H1N1 Puerto Rico 1934 A/Puerto Rico/8/34/Mount Sinai(H1N1) AF389120 48 H1N1 South Korea 2002 A/Chonnam/51/2002(H1N1) AY310412 90 H1N1 USA 2003/02/26 A/New York/497/2003(H1N1) CY006197
7 H1N1 USA 1995 A/Charlottesville/31/95(H1N1) AF398868 49 H1N1 Taiwan 1996 A/Taiwan/117/96(H1N1) AY904335 91 H1N1 USA 2001/01/24 A/New York/242/2001(H1N1) CY006357
8 H1N1 USA 1995 A/Charlottesville/31/95(H1N1) AF398869 50 H1N1 USA 2000/04/12 A/New York/146/2000(H1N1) CY000451 92 H1N1 USA 2001/01/15 A/New York/303/2001(H1N1) CY006365
9 H1N1 USA 1995 A/Charlottesville/28/95(H1N1) AF398872 51 H1N1 USA 2001/01/08 A/New York/205/2001(H1N1) CY001954 93 H1N1 USA 2001/01/24 A/New York/212/2001(H1N1) CY006421
10 H1N1 USA 1943 A/Weiss/43(H1N1) AF494252 52 H1N1 USA 2001/01/10 A/New York/343/2001(H1N1) CY002394 94 H1N1 USA 2003/03/04 A/New York/350/2003(H1N1) CY006429
11 H1N1 USA 1947 A/Fort Monmouth/1/47(H1N1) AF494253 53 H1N1 USA 2001/01/29 A/New York/345/2001(H1N1) CY002402 95 H1N1 USA 2003/02/12 A/New York/493/2003(H1N1) CY006669
12 H1N1 India 1980 A/India/80(H1N1) AF494254 54 H1N1 USA 2002/12/26 A/New York/220/2002(H1N1) CY002530 96 H1N1 USA 2002/12/05 A/New York/494/2002(H1N1) CY006677
13 H1N1 Fiji 1983 A/Fiji/15899/83(H1N1) AJ006954 55 H1N1 USA 2003/03/25 A/New York/227/2003(H1N1) CY002538 97 H1N1 USA 2001/01/25 A/New York/344/2001(H1N1) CY006781
14 H1N1 Sweden 2001 A/Stockholm/8/2001(H1N1) AJ518091 56 H1N1 USA 2001/02/21 A/New York/281/2001(H1N1) CY002570 98 H1N1 USA 2001/01/22 A/New York/309/2001(H1N1) CY006877
15 H1N1 New Caledonia 1999 A/New Caledonia/20/99(H1N1) AJ518092 57 H1N1 USA 2001/02/27 A/New York/208/2001(H1N1) CY002618 99 H1N1 USA 2003/01/23 A/New York/488/2003(H1N1) CY006917
16 H1N1 Slovakia 2000 A/Bratislava/47/2000(H1N1) AJ518093 58 H1N1 USA 2003/01/27 A/New York/230/2003(H1N1) CY002626 100 H1N1 New Zealand 2004 A/Canterbury/106/2004(H1N1) CY007469
17 H1N1 Morocco 2001 A/Morocco/69/2001(H1N1) AJ518094 59 H1N1 USA 2000/12/19 A/New York/233/2000(H1N1) CY002642 101 H1N1 USA 2001/01/09 A/New York/307/2001(H1N1) CY008150
18 H1N1 Denmark 2000 A/Denmark/40/2000(H1N1) AJ518095 60 H1N1 USA 2000/12/18 A/New York/234/2000(H1N1) CY002650 102 H1N1 USA 2003/01/14 A/New York/483/2003(H1N1) CY008526
19 H1N1 South Africa 1997 A/Johannesburg/159/97(H1N1) AJ518096 61 H1N1 USA 2001/01/08 A/New York/310/2001(H1N1) CY002674 103 H1N1 USA 1957 A/Denver/57(H1N1) CY008990
20 H1N1 China 1995 A/Wuhan/371/95(H1N1) AJ518097 62 H1N1 USA 2003/01/12 A/New York/222/2003(H1N1) CY002682 104 H1N1 Japan 1988 Influenza A virus D31944
21 H1N1 Norway 1998 A/Oslo/734/98(H1N1) AJ518098 63 H1N1 USA 2003/01/15 A/New York/223/2003(H1N1) CY002690 105 H1N1 Japan 1992 Influenza A virus D31945
22 H1N1 South Africa 1996 A/Johannesburg/82/96(H1N1) AJ518099 64 H1N1 USA 2001/01/12 A/New York/312/2001(H1N1) CY002698 106 H1N1 USA 1976 Influenza A virus D31946
23 H1N1 Finland 2002 A/Finland/131/2002(H1N1) AJ518100 65 H1N1 USA 2003/02/28 A/New York/348/2003(H1N1) CY002706 107 H1N1 Japan 1986 Influenza A virus D31948
24 H1N1 Hong Kong 2002 A/Hong Kong/437/2002(H1N1) AJ518101 66 H1N1 USA 2001/02/12 A/New York/308/2001(H1N1) CY002802 108 H1N1 Japan 1989 Influenza A virus D31950
25 H1N1 Hong Kong 2001 A/Hong Kong/747/2001(H1N1) AJ518102 67 H1N1 USA 2003/01/22 A/New York/399/2003(H1N1) CY002810 109 H1N1 Taiwan 1999 A/Taiwan/929/99(H1N1) DQ249252
26 H1N1 Germany 1995 A/Bayern/7/95(H1N1) AJ518104 68 H1N1 USA 2003/03/21 A/New York/221/2003(H1N1) CY002986 110 H1N1 Taiwan 2002 A/Taiwan/2984/2002(H1N1) DQ249254
27 H1N1 USA 1943 A/Marton/43(H1N1) AY122326 69 H1N1 USA 2001/01/08 A/New York/239/2001(H1N1) CY003002 111 H1N1 Taiwan 2002 A/Taiwan/30020/2002(H1N1) DQ249256
28 H1N1 USA 1947 A/Rhodes/47(H1N1) AY122327 70 H1N1 USA 2001/01/23 A/New York/241/2001(H1N1) CY003010 112 H1N1 Taiwan 2002 A/Taiwan/30017/2002(H1N1) DQ249258
29 H1N1 South Korea 2002 A/Seoul/15/2002(H1N1) AY297140 71 H1N1 USA 2001/01/19 A/New York/246/2001(H1N1) CY003018 113 H1N1 Puerto Rico 1934 Influenza A virus J02146
30 H1N1 South Korea 2002 A/Chonnam/07/2002(H1N1) AY297141 72 H1N1 USA 2001/01/22 A/New York/341/2001(H1N1) CY003026 114 H1N1 Russia 1977 Influenza A virus K02018
31 H1N1 South Korea 2002 A/Seoul/11/2002(H1N1) AY297142 73 H1N1 USA 2001/01/23 A/New York/444/2001(H1N1) CY003290 115 H1N1 United Kingdom 1933 Influenza A virus L25815
32 H1N1 South Korea 2002 A/Chonnam/18/2002(H1N1) AY297143 74 H1N1 USA 2003/01/14 A/New York/228/2003(H1N1) CY003298 116 H1N1 United Kingdom 1933 Influenza A virus L25816
33 H1N1 South Korea 2002 A/Pusan/23/2002(H1N1) AY297144 75 H1N1 USA 2002/12/21 A/New York/291/2002(H1N1) CY003306 117 H1N1 United Kingdom 1933 Influenza A virus L25817
34 H1N1 South Korea 2002 A/Pusan/24/2002(H1N1) AY297145 76 H1N1 USA 2001/01/29 A/New York/302/2001(H1N1) CY003314 118 H1N1 Chile 1983 Influenza A virus M24783
35 H1N1 South Korea 2002 A/Pusan/45/2002(H1N1) AY297146 77 H1N1 USA 2001/01/25 A/New York/342/2001(H1N1) CY003322 119 H1N1 USA 1976 Influenza A virus M27970
36 H1N1 South Korea 2002 A/Gwangju/90/2002(H1N1) AY297147 78 H1N1 USA 2001/01/28 A/New York/346/2001(H1N1) CY003330 120 H1N1 Russia 1954 A/Leningrad/54/1(H1N1) M38309
37 H1N1 South Korea 2002 A/Pusan/44/2002(H1N1) AY297148 79 H1N1 USA 2003/03/05 A/New York/292/2003(H1N1) CY003378 121 H1N1 Ukraine 1979 Influenza A virus M38335
38 H1N1 South Korea 2002 A/Pusan/47/2002(H1N1) AY297149 80 H1N1 USA 2003/01/28 A/New York/293/2003(H1N1) CY003386 122 H1N1 USA 1994 Influenza A virus U53166
39 H1N1 South Korea 2002 A/Chungbuk/50/2002(H1N1) AY297150 81 H1N1 USA 2001/02/07 A/New York/305/2001(H1N1) CY003394 123 H1N1 Chile 1983 A/Chile/1/83/(H1N1) X15281
40 H1N1 South Korea 2002 A/Gwangju/55/2002(H1N1) AY297151 82 H1N1 USA 2001/02/03 A/New York/306/2001(H1N1) CY003402 124 H1N1 USA 1947 A/Fort Monmouth/1/47-MA(H1N1) Y14193
41 H1N1 South Korea 2002 A/Gwangju/57/2002(H1N1) AY297152 83 H1N1 USA 2001/01/10 A/New York/442/2001(H1N1) CY003466
42 H1N1 South Korea 2002 A/Gwangju/58/2002(H1N1) AY297153 84 H1N1 USA 2001/01/22 A/New York/443/2001(H1N1) CY003474
Subtype: H1N2 - check/uncheck all
125 H1N2 Japan 2002 A/Yokohama/22/2002(H1N2) AB126623 140 H1N2 United Kingdom 2001 A/England/691/01(H1N2) AJ489847 155 H1N2 USA 2003/01/24 A/New York/489/2003(H1N2) CY003698
126 H1N2 Japan 2002 A/Yokohama/47/2002(H1N2) AB126631 141 H1N2 United Kingdom 2002 A/England/1/02(H1N2) AJ489848 156 H1N2 USA 2003/03/05 A/New York/400/2003(H1N2) CY003763
127 H1N2 USA 2001 A/Wisconsin/12/2001(H1N2) AF503463 142 H1N2 United Kingdom 2002 A/England/57/02(H1N2) AJ489849 157 H1N2 USA 2002/03/07 A/New York/417/2002(H1N2) CY003771
128 H1N2 USA 2001 A/Texas/7/2001(H1N2) AF503464 143 H1N2 United Kingdom 2002 A/England/97/02(H1N2) AJ489850 158 H1N2 USA 2003/04/30 A/New York/219/2003(H1N2) CY006109
129 H1N2 USA 2001 A/Nevada/5/2001(H1N2) AF503465 144 H1N2 United Kingdom 2002 A/1496/02(H1N2) AJ489851 159 H1N2 USA 2003/02/02 A/New York/491/2003(H1N2) CY006189
130 H1N2 Singapore 2001 A/Singapore/63/2001(H1N2) AF503466 145 H1N2 USA 2002/04/02 A/New York/78/2002(H1N2) CY001682 160 H1N2 USA 2003/01/03 A/New York/481/2003(H1N2) CY006389
131 H1N2 Singapore 2001 A/Singapore/66/2001(H1N2) AF503467 146 H1N2 USA 2003/02/09 A/New York/296/2003(H1N2) CY002154 161 H1N2 USA 2003/01/21 A/New York/487/2003(H1N2) CY006397
132 H1N2 Singapore 2001 A/Singapore/73/2001(H1N2) AF503468 147 H1N2 USA 2003/02/11 A/New York/209/2003(H1N2) CY002354 162 H1N2 USA 2003/01/27 A/New York/490/2003(H1N2) CY006405
133 H1N2 Egypt 2001 A/Egypt/21181/2001(H1N2) AF503469 148 H1N2 USA 2003/01/16 A/New York/300/2003(H1N2) CY002362 163 H1N2 USA 2003/02/10 A/New York/492/2003(H1N2) CY006413
134 H1N2 India 2001 A/India/66139/2001(H1N2) AF503470 149 H1N2 USA 2003/03/03 A/New York/231/2003(H1N2) CY002634 164 H1N2 USA 2003/01/29 A/New York/225/2003(H1N2) CY006749
135 H1N2 India 2001 A/India/77251/2001(H1N2) AF503471 150 H1N2 USA 2003/01/30 A/New York/294/2003(H1N2) CY002658 165 H1N2 USA 2003/01/01 A/New York/211/2003(H1N2) CY006869
136 H1N2 Oman 2001 A/Oman/16353/2001(H1N2) AF503472 151 H1N2 USA 2003/04/08 A/New York/297/2003(H1N2) CY002666 166 H1N2 China 1989 Influenza A virus D10164
137 H1N2 Egypt 2002 A/Egypt/96/2002(H1N2) AJ457943 152 H1N2 USA 2003/02/06 A/New York/226/2003(H1N2) CY002994 167 H1N2 USA 1957 Influenza A virus M18647
138 H1N2 Egypt 2001 A/Egypt/84/2001(H1N2) AJ457944 153 H1N2 USA 2002/12/16 A/New York/217/2002(H1N2) CY003370
139 H1N2 United Kingdom 2001 A/England/627/01(H1N2) AJ489846 154 H1N2 USA 2003/01/13 A/New York/482/2003(H1N2) CY003674
Subtype: H2N2 - check/uncheck all
168 H2N2 Japan 1957 A/Japan/305/57(H2N2) AB101671 189 H2N2 Japan 1962 A/Yokosuka/3/62(H2N2) AY209907 210 H2N2 USA 1967 A/Georgia/1/67(H2N2) AY209928
169 H2N2 Japan 1964 A/Murakami/4/64(H2N2) AB101672 190 H2N2 Japan 1962 A/Japan/170/62(H2N2) AY209908 211 H2N2 Japan 1967 A/Tokyo/3/67(H2N2) AY209929
170 H2N2 USA 1968 A/Texas/68(H2N2) AB101673 191 H2N2 Netherlands 1962 A/Netherlands/60/62(H2N2) AY209909 212 H2N2 South Africa 1967 A/Johannesburg/567/67(H2N2) AY209930
171 H2N2 Japan 1957 A/Adachi/2/57(H2N2) AB124653 192 H2N2 USA 1963 A/Albany/1/63(H2N2) AY209910 213 H2N2 Argentina 1967 A/Cordoba/522/67(H2N2) AY209931
172 H2N2 Singapore 1957 A/Singapore/1/57(H2N2) AB124654 193 H2N2 Netherlands 1963 A/Netherlands/65/63(H2N2) AY209911 214 H2N2 South Korea 1968 A/Korea/426/68(H2N2) AY209932
173 H2N2 USA 1960 A/Ann Arbor/6/60(H2N2) AB124655 194 H2N2 Taiwan 1964 A/Taiwan/1/64(H2N2) AY209912 215 H2N2 USA 1968 A/Berkeley/1/68(H2N2) AY209933
174 H2N2 Taiwan 1964 A/Taiwan/1/64(H2N2) AB124656 195 H2N2 Japan 1964 A/Murakami/4/64(H2N2) AY209913 216 H2N2 Japan 1957 A/Japan/305/57(H2N2) AY643089
175 H2N2 USA 1968 A/Berkeley/68(H2N2) AB124657 196 H2N2 USA 1965 A/NewJersey/3/65(H2N2) AY209914 217 H2N2 Japan 1965 A/Kumamoto/1/65(H3N2) D21186
176 H2N2 Singapore 1957 A/Singapore/1/57(H2N2) AX399729 197 H2N2 USA 1965 A/Albany/1/65(H2N2) AY209915 218 H2N2 Canada 2005 A/Canada/720/05(H2N2) DQ009918
177 H2N2 Singapore 1957 A/Singapore/1/57(H2N2) AY209895 198 H2N2 USA 1965 A/Pittsburgh/2/65(H2N2) AY209916 219 H2N2 USA 1957 Influenza A virus J02156
178 H2N2 Chile 1957 A/Chile/13/57(H2N2) AY209896 199 H2N2 Japan 1965 A/Kumamoto/1/65(H2N2) AY209917 220 H2N2 Japan 1967 Influenza A virus K01393
179 H2N2 USA 1957 A/Davis/1/57(H2N2) AY209897 200 H2N2 USA 1966 A/Berkeley/1/66(H2N2) AY209918 221 H2N2 Russia 1957 A/Leningrad/134/57 (H2N2) L37329
180 H2N2 El Salvador 1957 A/ElSalvador/2/57(H2N2) AY209898 201 H2N2 USA 1966 A/California/1/66(H2N2) AY209919 222 H2N2 Russia 1957 Influenza A virus L37330
181 H2N2 USA 1958 A/Albany/6/58(H2N2) AY209899 202 H2N2 Canada 1966 A/Canada/1/66(H2N2) AY209920 223 H2N2 Russia 1957 Influenza A virus L37331
182 H2N2 Malaysia 1958 A/Malaya/16/58(H2N2) AY209900 203 H2N2 Panama 1966 A/Panama/1/66(H2N2) AY209921 224 H2N2 USA 1957 Influenza A virus M11205
183 H2N2 Brazil 1959 A/SaoPaolo/3/59(H2N2) AY209901 204 H2N2 Panama 1967 A/Panama/1/67(H2N2) AY209922 225 H2N2 USA 1957 Influenza A virus M18648
184 H2N2 Australia 1959 A/Victoria/15681/59(H2N2) AY209902 205 H2N2 USA 1967 A/AnnArbor/7/67(H2N2) AY209923 226 H2N2 USA 1957 Influenza A virus M18649
185 H2N2 USA 1960 A/Ann Arbor/6/60(H2N2) AY209903 206 H2N2 United Kingdom 1967 A/England/10/67(H2N2) AY209924 227 H2N2 USA 1957 Influenza A virus M18650
186 H2N2 United Kingdom 1961 A/England/1/61(H2N2) AY209904 207 H2N2 Taiwan 1967 A/Taiwan/1/67(H2N2) AY209925 228 H2N2 USA 1957 Influenza A virus M18651
187 H2N2 Panama 1961 A/Panama/1/61(H2N2) AY209905 208 H2N2 Poland 1967 A/Poland/5/67(H2N2) AY209926
188 H2N2 Taiwan 1962 A/Taiwan/1/62(H2N2) AY209906 209 H2N2 Uruguay 1967 A/Montevideo/2208/67(H2N2) AY209927
Subtype: H3N2 - check/uncheck all
229 H3N2 Hong Kong 1968 A/Hong Kong/1/68(H3N2) AB101674 572 H3N2 USA 2002/02/04 A/New York/101/2002(H3N2) CY001106 915 H3N2 USA 1978 A/Memphis/18/78(H3N2) CY006709
230 H3N2 USA 1971 A/Memphis/1/71(H3N2) AB101675 573 H3N2 USA 2003/10/28 A/New York/27/2003(H3N2) CY001114 916 H3N2 USA 1974 A/Memphis/101/74(H3N2) CY006717
231 H3N2 Japan 1968 A/Aichi/2/68(H3N2) AB124658 574 H3N2 USA 1999/10/04 A/New York/137/1999(H3N2) CY001122 917 H3N2 USA 1976 A/Memphis/137/76(H3N2) CY006725
232 H3N2 USA 1972 A/Memphis/102/72(H3N2) AB124659 575 H3N2 USA 2002/02/05 A/New York/105/2002(H3N2) CY001130 918 H3N2 USA 1977 A/Memphis/1/77(H3N2) CY006733
233 H3N2 Japan 1973 A/Tokyo/6/73(H3N2) AB124660 576 H3N2 USA 2000/01/18 A/New York/152/2000(H3N2) CY001138 919 H3N2 USA 1977 A/Memphis/3/77(H3N2) CY006741
234 H3N2 Japan 1976 A/Kumamoto/55/76(H3N2) AB124661 577 H3N2 USA 2002/01/16 A/New York/107/2002(H3N2) CY001146 920 H3N2 China 1982 A/Nanjing/2/82(H3N2) CY006757
235 H3N2 USA 1977 A/Texas/1/77(H3N2) AB124662 578 H3N2 USA 2002/01/19 A/New York/74/2002(H3N2) CY001154 921 H3N2 China 1977 A/Nanjing/49/77(H3N2) CY006765
236 H3N2 Japan 1977 A/Yamanashi/2/77(H3N2) AB124663 579 H3N2 USA 2003/04/05 A/New York/202/2003(H3N2) CY001162 922 H3N2 USA 1998/03/05 A/New York/535/1998(H3N2) CY006773
237 H3N2 Australia 1982 A/Victoria/2/82(H3N2) AB124664 580 H3N2 USA 2001/12/25 A/New York/94/2001(H3N2) CY001170 923 H3N2 USA 1998/02/02 A/New York/506/1998(H3N2) CY006789
238 H3N2 Japan 1993 Influenza A virus H3N2 AF038260 581 H3N2 USA 1999/12/05 A/New York/181/1999(H3N2) CY001178 924 H3N2 USA 1998/03/15 A/New York/527/1998(H3N2) CY006797
239 H3N2 Japan 1995 Influenza A virus H3N2 AF038261 582 H3N2 USA 2002/01/17 A/New York/104/2002(H3N2) CY001186 925 H3N2 USA 1998/02/08 A/New York/538/1998(H3N2) CY006805
240 H3N2 Japan 1996 Influenza A virus H3N2 AF038262 583 H3N2 USA 2002/03/21 A/New York/122/2002(H3N2) CY001199 926 H3N2 USA 1973 A/Memphis/3/73(H3N2) CY006813
241 H3N2 Japan 1996 Influenza A virus H3N2 AF038263 584 H3N2 USA 2003/12/16 A/New York/56/2003(H3N2) CY001207 927 H3N2 USA 1974 A/Memphis/102/74(H3N2) CY006821
242 H3N2 Japan 1997 Influenza A virus H3N2 AF038264 585 H3N2 USA 2003/12/29 A/New York/63/2003(H3N2) CY001215 928 H3N2 USA 1974 A/Memphis/103/74(H3N2) CY006829
243 H3N2 Japan 1996 Influenza A virus H3N2 AF038265 586 H3N2 USA 2003/12/29 A/New York/65/2003(H3N2) CY001223 929 H3N2 USA 1976 A/Memphis/110/76(H3N2) CY006837
244 H3N2 Greece 1998 A/Athens/76/98 (H3N2) AF316805 587 H3N2 USA 2004/01/06 A/New York/70/2004(H3N2) CY001231 930 H3N2 USA 1977 A/Memphis/5/77(H3N2) CY006845
245 H3N2 Greece 1998 A/Athens/94/98 (H3N2) AF316806 588 H3N2 USA 2002/03/19 A/New York/136/2002(H3N2) CY001239 931 H3N2 China 1983 A/Nanjing/36/83(H3N2) CY006853
246 H3N2 Greece 1998 A/Greece/106/98 (H3N2) AF316807 589 H3N2 USA 2000/02/09 A/New York/162/2000(H3N2) CY001247 932 H3N2 USA 2003/04/23 A/New York/214/2003(H3N2) CY006861
247 H3N2 Greece 1999 A/Greece/109/99 (H3N2) AF316808 590 H3N2 USA 2003/03/21 A/New York/199/2003(H3N2) CY001255 933 H3N2 USA 1976 A/Memphis/103/76(H3N2) CY006885
248 H3N2 Greece 1999 A/Greece/132/99 (H3N2) AF316809 591 H3N2 USA 2002/02/19 A/New York/81/2002(H3N2) CY001263 934 H3N2 USA 1980 A/Memphis/9/80(H3N2) CY006893
249 H3N2 Greece 1999 A/Athens/135/99 (H3N2) AF316810 592 H3N2 USA 1999/12/27 A/New York/164/1999(H3N2) CY001271 935 H3N2 USA 1999/01/25 A/New York/460/1999(H3N2) CY006901
250 H3N2 Greece 1997 A/Greece/1/97 (H3N2) AF316811 593 H3N2 USA 2000/02/18 A/New York/182/2000(H3N2) CY001279 936 H3N2 Hong Kong 1974 A/Hong Kong/49/74(H3N2) CY006909
251 H3N2 Greece 1997 A/Athens/2/97 (H3N2) AF316812 594 H3N2 USA 2003/10/31 A/New York/9/2003(H3N2) CY001287 937 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/382/2003(H3N2) CY006925
252 H3N2 Greece 1998 A/Athens/1/98 (H3N2) AF316814 595 H3N2 USA 2003/12/04 A/New York/37/2003(H3N2) CY001295 938 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/384/2003(H3N2) CY006933
253 H3N2 Greece 1998 A/Athens/16/98 (H3N2) AF316815 596 H3N2 USA 2002/02/12 A/New York/75/2002(H3N2) CY001303 939 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/386/2003(H3N2) CY006941
254 H3N2 Greece 1998 A/Greece/18/98 (H3N2) AF316816 597 H3N2 USA 2002/02/13 A/New York/97/2002(H3N2) CY001311 940 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/387/2003(H3N2) CY006949
255 H3N2 Australia 1997 A/Sydney/5/97(H3N2) AF330819 598 H3N2 USA 2002/01/23 A/New York/102/2002(H3N2) CY001319 941 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/390/2003(H3N2) CY006957
256 H3N2 Hong Kong 1968 A/Hong Kong/1/68(H3N2) AF348184 599 H3N2 USA 2002/01/29 A/New York/112/2002(H3N2) CY001327 942 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/391/2003(H3N2) CY006965
257 H3N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/1143/99(H3N2) AF382329 600 H3N2 USA 2002/01/30 A/New York/118/2002(H3N2) CY001335 943 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/392/2003(H3N2) CY006973
258 H3N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/1143/99(H3N2) AF382330 601 H3N2 USA 2003/12/23 A/New York/66/2003(H3N2) CY001343 944 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/393/2003(H3N2) CY006981
259 H3N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/1144/99(H3N2) AF382331 602 H3N2 USA 1999/12/04 A/New York/139/1999(H3N2) CY001351 945 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/394/2003(H3N2) CY006989
260 H3N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/1144/99(H3N2) AF382332 603 H3N2 USA 1999/12/01 A/New York/183/1999(H3N2) CY001359 946 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/395/2003(H3N2) CY006997
261 H3N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/1179/99(H3N2) AF386761 604 H3N2 USA 2000/01/27 A/New York/187/2000(H3N2) CY001367 947 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/397/2003(H3N2) CY007005
262 H3N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/1179/99(H3N2) AF386762 605 H3N2 USA 2003/04/10 A/New York/201/2003(H3N2) CY001375 948 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/398/2003(H3N2) CY007013
263 H3N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/1180/99(H3N2) AF386763 606 H3N2 USA 1999/11/09 A/New York/145/1999(H3N2) CY001383 949 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/399/2003(H3N2) CY007021
264 H3N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/1180/99(H3N2) AF386764 607 H3N2 USA 2000/01/05 A/New York/156/2000(H3N2) CY001399 950 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/401/2003(H3N2) CY007029
265 H3N2 Argentina 1998 A/Ushuaia/R127/98(H3N2) AF533730 608 H3N2 USA 2003/04/22 A/New York/213/2003(H3N2) CY001407 951 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/403/2003(H3N2) CY007037
266 H3N2 Argentina 1998 A/Ushuaia/R13/98(H3N2) AF533731 609 H3N2 USA 1999/02/10 A/New York/263/1999(H3N2) CY001415 952 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/404/2003(H3N2) CY007045
267 H3N2 Argentina 1998 A/Cordoba/V185/98(H3N2) AF533732 610 H3N2 USA 2003/12/01 A/New York/20/2003(H3N2) CY001423 953 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/405/2003(H3N2) CY007053
268 H3N2 Argentina 1998 A/Ushuaia/R254/98(H3N2) AF533733 611 H3N2 USA 2002/01/11 A/New York/76/2002(H3N2) CY001431 954 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/406/2003(H3N2) CY007061
269 H3N2 Argentina 1998 A/Ushuaia/R270/98(H3N2) AF533734 612 H3N2 USA 2002/01/14 A/New York/125/2002(H3N2) CY001439 955 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/408/2003(H3N2) CY007069
270 H3N2 Argentina 1998 A/Ushuaia/R272/98(H3N2) AF533735 613 H3N2 USA 1999/12/07 A/New York/155/1999(H3N2) CY001447 956 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/410/2003(H3N2) CY007077
271 H3N2 Argentina 1998 A/Ushuaia/R274/98(H3N2) AF533736 614 H3N2 USA 1999/12/20 A/New York/184/1999(H3N2) CY001455 957 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/411/2003(H3N2) CY007085
272 H3N2 Argentina 1998 A/Buenos Aires/V235/98(H3N2) AF533737 615 H3N2 USA 2003/02/18 A/New York/195/2003(H3N2) CY001463 958 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/412/2003(H3N2) CY007093
273 H3N2 Argentina 1998 A/Buenos Aires/T28/98(H3N2) AF533738 616 H3N2 USA 2003/05/07 A/New York/203/2003(H3N2) CY001471 959 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/416/2003(H3N2) CY007101
274 H3N2 Argentina 1998 A/Buenos Aires/V191/98(H3N2) AF533739 617 H3N2 USA 1998/12/28 A/New York/240/1998(H3N2) CY001479 960 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/417/2003(H3N2) CY007109
275 H3N2 Argentina 1998 A/Cordoba/V651/98(H3N2) AF533740 618 H3N2 USA 1998/12/12 A/New York/249/1998(H3N2) CY001487 961 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/418/2003(H3N2) CY007117
276 H3N2 Argentina 1998 A/Cordoba/V391/98(H3N2) AF533741 619 H3N2 USA 1998/12/12 A/New York/250/1998(H3N2) CY001495 962 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/420/2003(H3N2) CY007125
277 H3N2 Argentina 1998 A/Cordoba/V584/98(H3N2) AF533742 620 H3N2 USA 1998/11/02 A/New York/247/1998(H3N2) CY001506 963 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/423/2003(H3N2) CY007133
278 H3N2 Argentina 1998 A/Neuquen/V541/98(H3N2) AF533743 621 H3N2 USA 2003/12/16 A/New York/58/2003(H3N2) CY001514 964 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/424/2003(H3N2) CY007141
279 H3N2 Argentina 1998 A/Neuquen/V690/98(H3N2) AF533744 622 H3N2 USA 2000/02/06 A/New York/142/2000(H3N2) CY001522 965 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/427/2003(H3N2) CY007149
280 H3N2 Argentina 1998 A/Salta/V793/98(H3N2) AF533745 623 H3N2 USA 1999/12/13 A/New York/188/1999(H3N2) CY001530 966 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/428/2003(H3N2) CY007157
281 H3N2 Argentina 1998 A/Tucuman/V425/98(H3N2) AF533746 624 H3N2 USA 2003/02/19 A/New York/196/2003(H3N2) CY001538 967 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/430/2003(H3N2) CY007165
282 H3N2 Argentina 1998 A/Tucuman/V694/98(H3N2) AF533747 625 H3N2 USA 2003/03/14 A/New York/197/2003(H3N2) CY001546 968 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/431/2003(H3N2) CY007173
283 H3N2 Uruguay 1998 A/Montevideo/2722/98(H3N2) AF533748 626 H3N2 USA 2003/04/22 A/New York/215/2003(H3N2) CY001554 969 H3N2 New Zealand 2003 A/South Canterbury/433/2003(H3N2) CY007181
284 H3N2 Uruguay 1998 A/Montevideo/2728/98(H3N2) AF533749 627 H3N2 USA 2003/04/22 A/New York/216/2003(H3N2) CY001562 970 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/434/2003(H3N2) CY007189
285 H3N2 Uruguay 1998 A/Montevideo/2775/98(H3N2) AF533750 628 H3N2 USA 1998/12/28 A/New York/224/1998(H3N2) CY001570 971 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/435/2003(H3N2) CY007197
286 H3N2 Argentina 1995 A/Buenos Aires/4057/95(H3N2) AF533989 629 H3N2 USA 1999/03/26 A/New York/253/1999(H3N2) CY001578 972 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/436/2003(H3N2) CY007205
287 H3N2 Argentina 1995 A/Buenos Aires/4064/95(H3N2) AF533990 630 H3N2 USA 1998/12/30 A/New York/256/1998(H3N2) CY001586 973 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/437/2003(H3N2) CY007213
288 H3N2 Argentina 1995 A/Buenos Aires/4102/95(H3N2) AF533991 631 H3N2 USA 1999/02/02 A/New York/259/1999(H3N2) CY001594 974 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/438/2003(H3N2) CY007221
289 H3N2 Argentina 1995 A/Buenos Aires/4065/95(H3N2) AF533992 632 H3N2 USA 1999/01/25 A/New York/262/1999(H3N2) CY001602 975 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/439/2003(H3N2) CY007229
290 H3N2 Argentina 1995 A/Buenos Aires/4084/95(H3N2) AF533993 633 H3N2 USA 1999/03/03 A/New York/264/1999(H3N2) CY001610 976 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/440/2003(H3N2) CY007237
291 H3N2 Argentina 1995 A/Buenos Aires/4098/95(H3N2) AF533994 634 H3N2 USA 1999/01/29 A/New York/265/1999(H3N2) CY001618 977 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/441/2003(H3N2) CY007245
292 H3N2 Argentina 1996 A/Buenos Aires/4459/96(H3N2) AF533995 635 H3N2 USA 2003/11/28 A/New York/267/2003(H3N2) CY001626 978 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/442/2003(H3N2) CY007253
293 H3N2 Argentina 1996 A/Buenos Aires/4559/96(H3N2) AF533996 636 H3N2 USA 2003/11/27 A/New York/268/2003(H3N2) CY001634 979 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/443/2003(H3N2) CY007261
294 H3N2 Argentina 1996 A/Buenos Aires/4634/96(H3N2) AF533997 637 H3N2 USA 2003/11/28 A/New York/269/2003(H3N2) CY001642 980 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/444/2003(H3N2) CY007269
295 H3N2 Argentina 1996 A/Buenos Aires/32/96(H3N2) AF533998 638 H3N2 USA 2003/11/18 A/New York/270/2003(H3N2) CY001650 981 H3N2 New Zealand 2004 A/Whanganui/128/2004(H3N2) CY007277
296 H3N2 USA 1997 A/Santa Fe/5456/97(H3N2) AF533999 639 H3N2 USA 1999/03/08 A/New York/284/1999(H3N2) CY001658 982 H3N2 New Zealand 2004 A/Whanganui/129/2004(H3N2) CY007285
297 H3N2 Argentina 1997 A/La Plata/12089/97(H3N2) AF534000 640 H3N2 USA 1999/03/19 A/New York/286/1999(H3N2) CY001666 983 H3N2 New Zealand 2004 A/Bay of Plenty/279/2004(H3N2) CY007293
298 H3N2 Argentina 1999 A/Buenos Aires/M14/99(H3N2) AF534001 641 H3N2 USA 1998/12/29 A/New York/287/1998(H3N2) CY001674 984 H3N2 New Zealand 2004 A/Bay of Plenty/332/2004(H3N2) CY007301
299 H3N2 Australia 1997 A/Sydney/5/97(H3N2) AJ291403 642 H3N2 USA 1999/02/02 A/New York/248/1999(H3N2) CY001690 985 H3N2 New Zealand 2004 A/Tairawhiti/369/2004(H3N2) CY007309
300 H3N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/1774/99(H3N2) AJ293923 643 H3N2 USA 1999/02/10 A/New York/255/1999(H3N2) CY001698 986 H3N2 New Zealand 2004 A/Bay of Plenty/383/2004(H3N2) CY007317
301 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL103/00(H3N2) AJ307599 644 H3N2 USA 1999/02/03 A/New York/257/1999(H3N2) CY001706 987 H3N2 New Zealand 2004 A/Whanganui/386/2004(H3N2) CY007325
302 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL63816/00(H3N2) AJ307600 645 H3N2 USA 2003/11/28 A/New York/271/2003(H3N2) CY001714 988 H3N2 New Zealand 2004 A/Whanganui/417/2004(H3N2) CY007333
303 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL63748/00(H3N2) AJ307601 646 H3N2 USA 2001/12/29 A/New York/273/2001(H3N2) CY001722 989 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/11/2004(H3N2) CY007341
304 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL63149/00(H3N2) AJ307602 647 H3N2 USA 2002/02/26 A/New York/274/2002(H3N2) CY001730 990 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/12/2004(H3N2) CY007349
305 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL71044/00(H3N2) AJ307603 648 H3N2 USA 2002/03/07 A/New York/276/2002(H3N2) CY001738 991 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/16/2004(H3N2) CY007357
306 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL63274/00(H3N2) AJ307604 649 H3N2 USA 1999/01/08 A/New York/277/1999(H3N2) CY001746 992 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/17/2004(H3N2) CY007365
307 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL8/00(H3N2) AJ307605 650 H3N2 USA 1999/02/23 A/New York/279/1999(H3N2) CY001754 993 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/18/2004(H3N2) CY007373
308 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL63963/00(H3N2) AJ307606 651 H3N2 USA 1999/04/12 A/New York/280/1999(H3N2) CY001762 994 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/19/2004(H3N2) CY007381
309 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL172/00(H3N2) AJ307607 652 H3N2 USA 1999/02/11 A/New York/282/1999(H3N2) CY001770 995 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/20/2004(H3N2) CY007389
310 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL71045/00(H3N2) AJ307608 653 H3N2 USA 1999/02/26 A/New York/288/1999(H3N2) CY001778 996 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/21/2004(H3N2) CY007397
311 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL71046/00(H3N2) AJ307609 654 H3N2 USA 1998/12/04 A/New York/289/1998(H3N2) CY001786 997 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/23/2004(H3N2) CY007405
312 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL71213/00(H3N2) AJ307610 655 H3N2 USA 1999/02/17 A/New York/290/1999(H3N2) CY001794 998 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/24/2004(H3N2) CY007413
313 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL71973/00(H3N2) AJ307611 656 H3N2 USA 1998/12/30 A/New York/304/1998(H3N2) CY001802 999 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/100/2004(H3N2) CY007421
314 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL72709/00(H3N2) AJ307612 657 H3N2 USA 1999/03/01 A/New York/311/1999(H3N2) CY001810 1000 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/101/2004(H3N2) CY007429
315 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL20/00(H3N2) AJ307613 658 H3N2 USA 1998/12/28 A/New York/313/1998(H3N2) CY001818 1001 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/102/2004(H3N2) CY007437
316 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL512/00(H3N2) AJ307614 659 H3N2 USA 1999/02/03 A/New York/314/1999(H3N2) CY001826 1002 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/103/2004(H3N2) CY007445
317 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL50/00(H3N2) AJ307615 660 H3N2 USA 1999/01/06 A/New York/315/1999(H3N2) CY001834 1003 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/104/2004(H3N2) CY007453
318 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL45/00(H3N2) AJ307616 661 H3N2 USA 1999/01/04 A/New York/317/1999(H3N2) CY001842 1004 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/105/2004(H3N2) CY007461
319 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL29/00(H3N2) AJ307617 662 H3N2 USA 1999/02/02 A/New York/318/1999(H3N2) CY001850 1005 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/107/2004(H3N2) CY007477
320 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL30/00(H3N2) AJ307618 663 H3N2 USA 1999/03/26 A/New York/320/1999(H3N2) CY001858 1006 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/201/2004(H3N2) CY007485
321 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL72692/00(H3N2) AJ307619 664 H3N2 USA 1999/01/17 A/New York/321/1999(H3N2) CY001866 1007 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/202/2004(H3N2) CY007493
322 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL327/00(H3N2) AJ307620 665 H3N2 USA 1999/01/25 A/New York/323/1999(H3N2) CY001874 1008 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/205/2004(H3N2) CY007501
323 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL152/00(H3N2) AJ307621 666 H3N2 USA 1999/03/24 A/New York/327/1999(H3N2) CY001882 1009 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/206/2004(H3N2) CY007509
324 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL500/00(H3N2) AJ307622 667 H3N2 USA 1999/02/01 A/New York/329/1999(H3N2) CY001890 1010 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/207/2004(H3N2) CY007517
325 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL63/00(H3N2) AJ307623 668 H3N2 USA 1999/02/16 A/New York/333/1999(H3N2) CY001898 1011 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/208/2004(H3N2) CY007525
326 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL71976/00(H3N2) AJ307624 669 H3N2 USA 1999/01/20 A/New York/335/1999(H3N2) CY001906 1012 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/209/2004(H3N2) CY007533
327 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL71034/00(H3N2) AJ307625 670 H3N2 USA 1999/02/24 A/New York/336/1999(H3N2) CY001914 1013 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/210/2004(H3N2) CY007541
328 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL63446/00(H3N2) AJ307626 671 H3N2 USA 1999/03/08 A/New York/337/1999(H3N2) CY001922 1014 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/303/2004(H3N2) CY007549
329 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL169/00(H3N2) AJ307627 672 H3N2 USA 1999/02/08 A/New York/338/1999(H3N2) CY001930 1015 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/304/2004(H3N2) CY007557
330 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL516/00(H3N2) AJ307628 673 H3N2 USA 1999/01/23 A/New York/340/1999(H3N2) CY001938 1016 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/311/2004(H3N2) CY007565
331 H3N2 Canada 2000 A/human/Montreal/MTL63286/00(H3N2) AJ307629 674 H3N2 USA 2002/03/01 A/New York/126/2002(H3N2) CY001946 1017 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/313/2004(H3N2) CY007573
332 H3N2 France 1998 A/Lyon/2573/98(H3N2) AJ316063 675 H3N2 USA 1999/02/11 A/New York/260/1999(H3N2) CY001962 1018 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/315/2004(H3N2) CY007581
333 H3N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/221/99(H3N2) AJ457931 676 H3N2 USA 1999/02/04 A/New York/278/1999(H3N2) CY001970 1019 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/01/2002(H3N2) CY007589
334 H3N2 Denmark 1998 A/Denmark/511/98(H3N2) AJ457932 677 H3N2 USA 1999/01/26 A/New York/324/1999(H3N2) CY001978 1020 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/02/2002(H3N2) CY007597
335 H3N2 Hong Kong 2000 A/Hong Kong/1789/2000(H3N2) AJ457933 678 H3N2 USA 1999/01/28 A/New York/331/1999(H3N2) CY001986 1021 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/05/2002(H3N2) CY007605
336 H3N2 Hong Kong 2000 A/Hong Kong/2/2000(H3N2) AJ457934 679 H3N2 USA 1999/02/17 A/New York/332/1999(H3N2) CY001994 1022 H3N2 USA 1978 A/Memphis/19/78(H3N2) CY007613
337 H3N2 Italy 1999 A/Perugia/5/99(H3N2) AJ457935 680 H3N2 USA 2005/01/17 A/New York/359/2005(H3N2) CY002002 1023 H3N2 USA 1980 A/Memphis/4/80(H3N2) CY007621
338 H3N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/6/99(H3N2) AJ457936 681 H3N2 USA 2005/02/02 A/New York/361/2005(H3N2) CY002010 1024 H3N2 USA 1981 A/Memphis/1/81(H3N2) CY007629
339 H3N2 Panama 1999 A/Panama/2007/99(H3N2) AJ457937 682 H3N2 USA 2005/01/03 A/New York/378/2005(H3N2) CY002018 1025 H3N2 USA 1999/01/21 A/New York/326/1999(H3N2) CY007637
340 H3N2 Philippines 1999 A/Philippines/26/99(H3N2) AJ457938 683 H3N2 USA 2004/11/30 A/New York/379/2004(H3N2) CY002026 1026 H3N2 USA 2004/11/18 A/New York/245/2004(H3N2) CY007645
341 H3N2 China 1998 A/Sichuan/346/98(H3N2) AJ457939 684 H3N2 USA 2005/01/29 A/New York/382/2005(H3N2) CY002034 1027 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/16/2002(H3N2) CY007653
342 H3N2 South Africa 1998 A/Johannesburg/29/98(H3N2) AJ457940 685 H3N2 USA 2004/12/22 A/New York/386/2004(H3N2) CY002042 1028 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/18/2002(H3N2) CY007661
343 H3N2 Italy 1998 A/Genoa/5/98(H3N2) AJ457941 686 H3N2 USA 2004/12/27 A/New York/387/2004(H3N2) CY002050 1029 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/22/2002(H3N2) CY007669
344 H3N2 South Africa 1996 A/South Africa/1147/96(H3N2) AJ457942 687 H3N2 USA 2005/01/07 A/New York/391/2005(H3N2) CY002058 1030 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/35/2002(H3N2) CY007677
345 H3N2 China 1995 A/Nanchang/933/95(H3N2) AJ457945 688 H3N2 USA 2004/12/21 A/New York/392/2004(H3N2) CY002066 1031 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/41/2002(H3N2) CY007685
346 H3N2 South Africa 1994 A/Johannesburg/33/94(H3N2) AJ457946 689 H3N2 USA 2005/03/04 A/New York/396/2005(H3N2) CY002074 1032 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/47/2002(H3N2) CY007693
347 H3N2 France 2000 A/Lyon/1242/2000(H3N2) AJ457956 690 H3N2 USA 2004/12/24 A/New York/244/2004(H3N2) CY002082 1033 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/48/2002(H3N2) CY007701
348 H3N2 Denmark 2000 A/Denmark/41/2000(H3N2) AJ457957 691 H3N2 USA 1986 A/Memphis/66/86(H3N2) CY002090 1034 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/49/2002(H3N2) CY007709
349 H3N2 Netherlands 2001 A/Netherlands/126/2001(H3N2) AJ457958 692 H3N2 USA 1972 A/Memphis/102/72(H3N2) CY002098 1035 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/50/2002(H3N2) CY007717
350 H3N2 France 2001 A/Toulouse/878/2001(H3N2) AJ457959 693 H3N2 USA 2003 A/Memphis/31/03(H3N2) CY002106 1036 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/53/2002(H3N2) CY007725
351 H3N2 Spain 2001 A/Valladolid/4/2001(H3N2) AJ457960 694 H3N2 USA 1999 A/Memphis/59/99(H3N2) CY002114 1037 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/56/2002(H3N2) CY007733
352 H3N2 Paraguay 2001 A/Asuncion/918/2001(H3N2) AJ457961 695 H3N2 USA 1998/12/31 A/New York/254/1998(H3N2) CY002122 1038 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/59/2002(H3N2) CY007741
353 H3N2 Italy 2000 A/Perugia/7/2000(H3N2) AJ457962 696 H3N2 USA 2002/01/04 A/New York/275/2002(H3N2) CY002130 1039 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/68/2002(H3N2) CY007749
354 H3N2 Latvia 2000 A/Latvia/1097/2000(H3N2) AJ457963 697 H3N2 USA 1999/02/12 A/New York/283/1999(H3N2) CY002138 1040 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/69/2002(H3N2) CY007757
355 H3N2 Ireland 1999 A/Ireland/10586/99(H3N2) AJ457964 698 H3N2 USA 1999/01/25 A/New York/285/1999(H3N2) CY002146 1041 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/75/2002(H3N2) CY007765
356 H3N2 Finland 1999 A/Finland/620/99(H3N2) AJ457965 699 H3N2 USA 1999/01/26 A/New York/316/1999(H3N2) CY002162 1042 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/80/2002(H3N2) CY007773
357 H3N2 Russia 1999 A/Moscow/10/99(H3N2) AJ457966 700 H3N2 USA 1999/03/18 A/New York/322/1999(H3N2) CY002170 1043 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/81/2002(H3N2) CY007781
358 H3N2 Russia 1972 A/Udorn/307/72(H3N2) AX350194 701 H3N2 USA 2004/12/01 A/New York/356/2004(H3N2) CY002178 1044 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/102/2002(H3N2) CY007789
359 H3N2 USA 1968 A/Hawaii/2/68(H3N2) AY210105 702 H3N2 USA 2005/02/15 A/New York/357/2005(H3N2) CY002186 1045 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/01/2005(H3N2) CY007797
360 H3N2 Hong Kong 1968 A/HongKong/19/68(H3N2) AY210106 703 H3N2 USA 2004/12/20 A/New York/366/2004(H3N2) CY002194 1046 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/02/2005(H3N2) CY007805
361 H3N2 Canada 1968 A/Canada/228/68(H3N2) AY210107 704 H3N2 USA 2005/01/03 A/New York/369/2005(H3N2) CY002202 1047 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/03/2005(H3N2) CY007813
362 H3N2 Singapore 1968 A/Singapore/1/68(H3N2) AY210108 705 H3N2 USA 2004/12/20 A/New York/370/2004(H3N2) CY002210 1048 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/409/2003(H3N2) CY007821
363 H3N2 Philippines 1968 A/Philippines/3/68(H3N2) AY210109 706 H3N2 USA 2004/12/09 A/New York/371/2004(H3N2) CY002218 1049 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/429/2003(H3N2) CY007829
364 H3N2 Malaysia 1968 A/Malaysia/1/68(H3N2) AY210110 707 H3N2 USA 2004/12/22 A/New York/372/2004(H3N2) CY002226 1050 H3N2 China 1994 A/Nanchang/A1/94(H3N2) CY007837
365 H3N2 Russia 1968 A/USSR/039/68(H3N2) AY210111 708 H3N2 USA 2004/12/27 A/New York/374/2004(H3N2) CY002234 1051 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/14/2002(H3N2) CY007845
366 H3N2 Malaysia 1968 A/Malaysia/221/68(H3N2) AY210112 709 H3N2 USA 2005/01/29 A/New York/375/2005(H3N2) CY002242 1052 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/19/2002(H3N2) CY007853
367 H3N2 Hong Kong 1968 A/HongKong/16/68(H3N2) AY210113 710 H3N2 USA 2004/12/28 A/New York/381/2004(H3N2) CY002250 1053 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/20/2002(H3N2) CY007861
368 H3N2 USA 1968 A/Georgia/122/68(H3N2) AY210114 711 H3N2 USA 2004/12/29 A/New York/383/2004(H3N2) CY002258 1054 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/27/2002(H3N2) CY007869
369 H3N2 Puerto Rico 1968 A/PuertoRico/1/68(H3N2) AY210115 712 H3N2 USA 2005/01/28 A/New York/388/2005(H3N2) CY002266 1055 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/29/2002(H3N2) CY007877
370 H3N2 Iran 1968 A/Tehran/101/68(H3N2) AY210116 713 H3N2 USA 1995 A/Memphis/24/95(H3N2) CY002274 1056 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/31/2002(H3N2) CY007885
371 H3N2 Panama 1968 A/Panama/1/68(H3N2) AY210117 714 H3N2 USA 2004/11/04 A/New York/98/2004(H3N2) CY002282 1057 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/33/2002(H3N2) CY007893
372 H3N2 Philippines 1968 A/Philippines/104/68(H3N2) AY210118 715 H3N2 USA 2004/12/09 A/New York/207/2004(H3N2) CY002290 1058 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/34/2002(H3N2) CY007901
373 H3N2 USA 1969 A/Alaska/1/69(H3N2) AY210119 716 H3N2 USA 1999/01/19 A/New York/347/1999(H3N2) CY002298 1059 H3N2 New Zealand 2002 A/South Canterbury/37/2002(H3N2) CY007909
374 H3N2 United Kingdom 1969 A/England/878/69(H3N2) AY210120 717 H3N2 USA 1999/03/24 A/New York/398/1999(H3N2) CY002306 1060 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/44/2002(H3N2) CY007917
375 H3N2 Brazil 1969 A/Rio/6/69(H3N2) AY210121 718 H3N2 USA 1999/12/09 A/New York/153/1999(H3N2) CY002314 1061 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/58/2002(H3N2) CY007925
376 H3N2 Taiwan 1969 A/Taiwan/1/69(H3N2) AY210122 719 H3N2 USA 2001/12/26 A/New York/77/2001(H3N2) CY002330 1062 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/66/2002(H3N2) CY007933
377 H3N2 Russia 1969 A/USSR/0270/69(H3N2) AY210123 720 H3N2 USA 1999/05/06 A/New York/266/1999(H3N2) CY002338 1063 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/72/2002(H3N2) CY007941
378 H3N2 Canada 1970 A/Canada/2/70(H3N2) AY210124 721 H3N2 USA 2003/11/28 A/New York/272/2003(H3N2) CY002346 1064 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/79/2002(H3N2) CY007949
379 H3N2 Australia 1970 A/Queensland/7/70(H3N2) AY210125 722 H3N2 USA 1999/02/26 A/New York/325/1999(H3N2) CY002370 1065 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/16/2005(H3N2) CY007957
380 H3N2 Taiwan 1970 A/Taiwan/2/70(H3N2) AY210126 723 H3N2 USA 1998/12/28 A/New York/328/1998(H3N2) CY002378 1066 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/33/2005(H3N2) CY007965
381 H3N2 Trinidad and Tobago 1970 A/Trinidad/697/70(H3N2) AY210127 724 H3N2 USA 1998/12/30 A/New York/330/1998(H3N2) CY002386 1067 H3N2 China 1972 A/Guandong/243/72(H3N2) CY007973
382 H3N2 Venezuela 1971 A/Caracas/1/71(H3N2) AY210128 725 H3N2 USA 2004/12/21 A/New York/334/2004(H3N2) CY002410 1068 H3N2 USA 1997/12/29 A/New York/526/1997(H3N2) CY007981
383 H3N2 Japan 1971 A/Chiba/5/71(H3N2) AY210129 726 H3N2 USA 2004/11/05 A/New York/353/2004(H3N2) CY002418 1069 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/108/2004(H3N2) CY007989
384 H3N2 Hungary 1971 A/Hungary/2/71(H3N2) AY210130 727 H3N2 USA 2004/11/18 A/New York/360/2004(H3N2) CY002426 1070 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/109/2004(H3N2) CY007997
385 H3N2 Taiwan 1971 A/Taiwan/3/71(H3N2) AY210131 728 H3N2 USA 2004/12/08 A/New York/362/2004(H3N2) CY002434 1071 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/04/2002(H3N2) CY008005
386 H3N2 United Kingdom 1972 A/England/42/72(H3N2) AY210132 729 H3N2 USA 2004/12/16 A/New York/365/2004(H3N2) CY002442 1072 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/13/2002(H3N2) CY008013
387 H3N2 Puerto Rico 1972 A/PuertoRico/3/72(H3N2) AY210133 730 H3N2 USA 2005/02/16 A/New York/367/2005(H3N2) CY002450 1073 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/21/2002(H3N2) CY008021
388 H3N2 Taiwan 1972 A/Taiwan/1/72(H3N2) AY210134 731 H3N2 USA 2005/02/22 A/New York/373/2005(H3N2) CY002458 1074 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/46/2002(H3N2) CY008029
389 H3N2 Japan 1972 A/Tokyo/31/72(H3N2) AY210135 732 H3N2 USA 2005/01/06 A/New York/384/2005(H3N2) CY002466 1075 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/57/2002(H3N2) CY008037
390 H3N2 Australia 1972 A/Victoria/4/72(H3N2) AY210136 733 H3N2 USA 2004/12/28 A/New York/385/2004(H3N2) CY002474 1076 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/24/2005(H3N2) CY008045
391 H3N2 USA 1998 A/Memphis/31/98(H3N2) AY271795 734 H3N2 USA 2005/01/05 A/New York/390/2005(H3N2) CY002482 1077 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/29/2005(H3N2) CY008053
392 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/59/03(H3N2) AY531006 735 H3N2 USA 2005/03/23 A/New York/393/2005(H3N2) CY002490 1078 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/67/2005(H3N2) CY008061
393 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/58/03(H3N2) AY531007 736 H3N2 USA 1971 A/Memphis/1/71(H3N2) CY002498 1079 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/127/2005(H3N2) CY008069
394 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/07/03(H3N2) AY531008 737 H3N2 USA 2004/12/07 A/New York/218/2004(H3N2) CY002506 1080 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/129/2005(H3N2) CY008077
395 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/32/03(H3N2) AY531009 738 H3N2 USA 1999/12/27 A/New York/140/1999(H3N2) CY002514 1081 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/166/2005(H3N2) CY008085
396 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/24/03(H3N2) AY531010 739 H3N2 USA 2003/08/16 A/New York/204/2003(H3N2) CY002522 1082 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/206/2005(H3N2) CY008093
397 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/60/03(H3N2) AY531011 740 H3N2 USA 1998/12/28 A/New York/251/1998(H3N2) CY002546 1083 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/212/2005(H3N2) CY008101
398 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/63/03(H3N2) AY531012 741 H3N2 USA 1999/01/12 A/New York/252/1999(H3N2) CY002554 1084 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/259/2005(H3N2) CY008109
399 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/10/03(H3N2) AY531013 742 H3N2 USA 1999/04/09 A/New York/261/1999(H3N2) CY002562 1085 H3N2 USA 1977 A/Memphis/2/77(H3N2) CY008117
400 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/20/03(H3N2) AY531014 743 H3N2 USA 1999/02/09 A/New York/339/1999(H3N2) CY002578 1086 H3N2 USA 1977 A/Memphis/4/77(H3N2) CY008125
401 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/41/03(H3N2) AY531015 744 H3N2 USA 2004/12/01 A/New York/358/2004(H3N2) CY002586 1087 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/42/2000(H3N2) CY008133
402 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/61/03(H3N2) AY531016 745 H3N2 USA 2004/12/20 A/New York/377/2004(H3N2) CY002594 1088 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/39/2000(H3N2) CY008141
403 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/16-2/03(H3N2) AY531017 746 H3N2 USA 2004/12/26 A/New York/380/2004(H3N2) CY002602 1089 H3N2 China 1968 A/Beijing/1/68(H3N2) CY008158
404 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/70/03(H3N2) AY531018 747 H3N2 USA 2004/11/11 A/New York/190/2004(H3N2) CY002610 1090 H3N2 USA 2004/09/27 A/New York/472/2004(H3N2) CY008166
405 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/52/03(H3N2) AY531019 748 H3N2 USA 2004/11/08 A/New York/319/2004(H3N2) CY002714 1091 H3N2 China 1984 A/Nanjing/28/84(H3N2) CY008174
406 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/39/03(H3N2) AY531020 749 H3N2 USA 2005/01/04 A/New York/352/2005(H3N2) CY002722 1092 H3N2 USA 1998/03/20 A/New York/502/1998(H3N2) CY008182
407 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/37/03(H3N2) AY531021 750 H3N2 USA 2004/12/15 A/New York/363/2004(H3N2) CY002730 1093 H3N2 USA 2004/11/18 A/New York/360/2004(H3N2) CY008190
408 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/18-2/03(H3N2) AY531022 751 H3N2 USA 2005/01/04 A/New York/394/2005(H3N2) CY002738 1094 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/432/2003(H3N2) CY008198
409 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/15-2/03(H3N2) AY531023 752 H3N2 USA 1972 A/Memphis/109/72(H3N2) CY002746 1095 H3N2 New Zealand 2004 A/Whanganui/69/2004(H3N2) CY008206
410 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/17-2/03(H3N2) AY531024 753 H3N2 USA 1986 A/Memphis/1/86(H3N2) CY002754 1096 H3N2 New Zealand 2004 A/Tairawhiti/223/2004(H3N2) CY008214
411 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/19-2/03(H3N2) AY531025 754 H3N2 USA 2004/11/06 A/New York/68/2004(H3N2) CY002762 1097 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/305/2004(H3N2) CY008222
412 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/14-2/03(H3N2) AY531026 755 H3N2 USA 2004/11/22 A/New York/200/2004(H3N2) CY002770 1098 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/308/2004(H3N2) CY008230
413 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/62/03(H3N2) AY531027 756 H3N2 USA 2005/02/15 A/New York/210/2005(H3N2) CY002778 1099 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/309/2004(H3N2) CY008238
414 H3N2 Denmark 2003 A/Denmark/13/03(H3N2) AY531028 757 H3N2 USA 2004/12/09 A/New York/232/2004(H3N2) CY002786 1100 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/310/2004(H3N2) CY008246
415 H3N2 USA 2003 A/Wyoming/3/03(H3N2) AY531034 758 H3N2 USA 2004/11/18 A/New York/245/2004(H3N2) CY002794 1101 H3N2 New Zealand 2004 A/Canterbury/312/2004(H3N2) CY008254
416 H3N2 Russia 1999 A/Moscow/10/99(H3N2) AY531036 759 H3N2 USA 2001/01/21 A/New York/301/2001(H3N2) CY002818 1102 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/06/2002(H3N2) CY008262
417 H3N2 South Korea 2002 A/Cheju/274/2002(H3N2) AY589662 760 H3N2 New Zealand 2004 A/Christchurch/13/2004(H3N2) CY002908 1103 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/09/2002(H3N2) CY008270
418 H3N2 South Korea 2002 A/Cheju/311/2002(H3N2) AY589663 761 H3N2 New Zealand 2004 A/Christchurch/15/2004(H3N2) CY002916 1104 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/10/2002(H3N2) CY008278
419 H3N2 South Korea 2002 A/Cheonnam/323/2002(H3N2) AY589664 762 H3N2 New Zealand 2004 A/Christchurch/14/2004(H3N2) CY002924 1105 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/15/2002(H3N2) CY008286
420 H3N2 South Korea 2002 A/Cheonnam/338/2002(H3N2) AY589665 763 H3N2 New Zealand 2004 A/Christchurch/89/2004(H3N2) CY002932 1106 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/60/2002(H3N2) CY008294
421 H3N2 South Korea 2002 A/Cheonnam/340/2002(H3N2) AY589666 764 H3N2 New Zealand 2004 A/Christchurch/90/2004(H3N2) CY002940 1107 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/62/2002(H3N2) CY008310
422 H3N2 South Korea 2002 A/Cheonnam/432/2002(H3N2) AY589667 765 H3N2 New Zealand 2004 A/Christchurch/184/2004(H3N2) CY002948 1108 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/64/2002(H3N2) CY008318
423 H3N2 South Korea 2002 A/Chungnam/447/2002(H3N2) AY589668 766 H3N2 New Zealand 2004 A/Ashburton/280/2004(H3N2) CY002956 1109 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/70/2002(H3N2) CY008326
424 H3N2 South Korea 2002 A/Daejeon/258/2002(H3N2) AY589669 767 H3N2 New Zealand 2004 A/Christchurch/297/2004(H3N2) CY002964 1110 H3N2 New Zealand 2002 A/Canterbury/76/2002(H3N2) CY008334
425 H3N2 South Korea 2002 A/Daejeon/390/2002(H3N2) AY589670 768 H3N2 New Zealand 2004 A/Christchurch/10/2004(H3N2) CY002971 1111 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/20/2005(H3N2) CY008342
426 H3N2 South Korea 2002 A/Incheon/260/2002(H3N2) AY589671 769 H3N2 New Zealand 2004 A/Christchurch/339/2004(H3N2) CY002978 1112 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/64/2005(H3N2) CY008350
427 H3N2 South Korea 2002 A/Kwangju/219/2002(H3N2) AY589672 770 H3N2 USA 2004/11/06 A/New York/351/2004(H3N2) CY003034 1113 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/104/2005(H3N2) CY008358
428 H3N2 South Korea 2002 A/Kwangju/243/2002(H3N2) AY589673 771 H3N2 USA 2004/12/28 A/New York/364/2004(H3N2) CY003042 1114 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/186/2005(H3N2) CY008366
429 H3N2 South Korea 2002 A/Kyongbuk/320/2002(H3N2) AY589674 772 H3N2 USA 2005/01/18 A/New York/376/2005(H3N2) CY003050 1115 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/204/2005(H3N2) CY008374
430 H3N2 South Korea 2002 A/Kyongnam/347/2002(H3N2) AY589675 773 H3N2 USA 2005/01/24 A/New York/395/2005(H3N2) CY003058 1116 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/220/2005(H3N2) CY008382
431 H3N2 South Korea 2002 A/Pusan/504/2002(H3N2) AY589676 774 H3N2 USA 1990 A/Memphis/1/90(H3N2) CY003066 1117 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/234/2005(H3N2) CY008390
432 H3N2 Sweden 2002 A/Stockholm/27/2002(H3N2) AY884285 775 H3N2 USA 2004/12/16 A/New York/123/2004(H3N2) CY003074 1118 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/235/2005(H3N2) CY008398
433 H3N2 Sweden 2002 A/Stockholm/27/2002(H3N2) AY884286 776 H3N2 USA 2001/11/21 A/New York/401/2001(H3N2) CY003082 1119 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/236/2005(H3N2) CY008406
434 H3N2 USA 2002 A/Texas/131/2002(H3N2) AY947477 777 H3N2 USA 2001/12/27 A/New York/402/2001(H3N2) CY003090 1120 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/237/2005(H3N2) CY008414
435 H3N2 USA 2003/12/20 A/New York/61A/2003(H3N2) CY000003 778 H3N2 USA 2002/01/04 A/New York/403/2002(H3N2) CY003098 1121 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/238/2005(H3N2) CY008422
436 H3N2 USA 2003/11/19 A/New York/28/2003(H3N2) CY000011 779 H3N2 USA 2002/01/05 A/New York/404/2002(H3N2) CY003106 1122 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/242/2005(H3N2) CY008430
437 H3N2 USA 2003/12/02 A/New York/30/2003(H3N2) CY000019 780 H3N2 USA 2002/01/07 A/New York/405/2002(H3N2) CY003114 1123 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/260/2005(H3N2) CY008438
438 H3N2 USA 2003/11/29 A/New York/32/2003(H3N2) CY000027 781 H3N2 USA 2002/01/08 A/New York/406/2002(H3N2) CY003122 1124 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/269/2005(H3N2) CY008446
439 H3N2 USA 2004/01/09 A/New York/33/2004(H3N2) CY000035 782 H3N2 USA 2002/01/11 A/New York/408/2002(H3N2) CY003129 1125 H3N2 USA 1985 A/Memphis/5/85(H3N2) CY008454
440 H3N2 USA 2003/12/03 A/New York/34/2003(H3N2) CY000043 783 H3N2 USA 2002/01/14 A/New York/409/2002(H3N2) CY003138 1126 H3N2 USA 1972 A/Memphis/103/72(H3N2) CY008462
441 H3N2 USA 2003/12/04 A/New York/35/2003(H3N2) CY000051 784 H3N2 USA 2002/01/15 A/New York/410/2002(H3N2) CY003146 1127 H3N2 USA 1980 A/Memphis/3/80(H3N2) CY008470
442 H3N2 USA 2003/12/10 A/New York/36/2003(H3N2) CY000059 785 H3N2 USA 2002/01/22 A/New York/411/2002(H3N2) CY003154 1128 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/17/2000(H3N2) CY008478
443 H3N2 USA 2003/12/09 A/New York/45/2003(H3N2) CY000067 786 H3N2 USA 2002/02/01 A/New York/412/2002(H3N2) CY003162 1129 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/38/2000(H3N2) CY008486
444 H3N2 USA 2003/12/12 A/New York/47/2003(H3N2) CY000075 787 H3N2 USA 2002/02/08 A/New York/413/2002(H3N2) CY003170 1130 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/73/2000(H3N2) CY008494
445 H3N2 USA 2003/12/09 A/New York/48/2003(H3N2) CY000083 788 H3N2 USA 2002/02/12 A/New York/414/2002(H3N2) CY003178 1131 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/88/2000(H3N2) CY008502
446 H3N2 USA 2003/12/08 A/New York/50/2003(H3N2) CY000091 789 H3N2 USA 2002/02/22 A/New York/415/2002(H3N2) CY003186 1132 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/99/2000(H3N2) CY008510
447 H3N2 USA 2003/12/10 A/New York/54/2003(H3N2) CY000099 790 H3N2 USA 2002/02/28 A/New York/416/2002(H3N2) CY003194 1133 H3N2 USA 2004/10/19 A/New York/73/2004(H3N2) CY008518
448 H3N2 USA 2003/12/15 A/New York/60A/2003(H3N2) CY000107 791 H3N2 USA 2002/01/16 A/New York/418/2002(H3N2) CY003202 1134 H3N2 USA 1998/02/02 A/New York/544/1998(H3N2) CY008534
449 H3N2 USA 2002/01/29 A/New York/110/2002(H3N2) CY000115 792 H3N2 USA 2002/01/18 A/New York/419/2002(H3N2) CY003210 1135 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/425/2003(H3N2) CY008542
450 H3N2 USA 2003/12/13 A/New York/12/2003(H3N2) CY000123 793 H3N2 USA 1999/12/16 A/New York/424/1999(H3N2) CY003218 1136 H3N2 New Zealand 2003 A/Canterbury/426/2003(H3N2) CY008550
451 H3N2 USA 2003/11/11 A/New York/16/2003(H3N2) CY000131 794 H3N2 USA 1999/12/20 A/New York/426/1999(H3N2) CY003226 1137 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/105/2005(H3N2) CY008558
452 H3N2 USA 2003/12/02 A/New York/26/2003(H3N2) CY000139 795 H3N2 USA 1999/12/27 A/New York/427/1999(H3N2) CY003234 1138 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/205/2005(H3N2) CY008566
453 H3N2 USA 2003/12/04 A/New York/40/2003(H3N2) CY000147 796 H3N2 USA 2000/01/03 A/New York/431/2000(H3N2) CY003242 1139 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/230/2005(H3N2) CY008574
454 H3N2 USA 2003/12/08 A/New York/41/2003(H3N2) CY000155 797 H3N2 USA 2000/01/05 A/New York/433/2000(H3N2) CY003250 1140 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/233/2005(H3N2) CY008582
455 H3N2 USA 2003/12/08 A/New York/42/2003(H3N2) CY000163 798 H3N2 USA 2000/01/09 A/New York/434/2000(H3N2) CY003258 1141 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/248/2005(H3N2) CY008590
456 H3N2 USA 2003/12/10 A/New York/43/2003(H3N2) CY000171 799 H3N2 USA 2000/01/10 A/New York/436/2000(H3N2) CY003266 1142 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/251/2005(H3N2) CY008598
457 H3N2 USA 2003/12/08 A/New York/44/2003(H3N2) CY000179 800 H3N2 USA 2000/01/12 A/New York/437/2000(H3N2) CY003274 1143 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/253/2005(H3N2) CY008606
458 H3N2 USA 2001/12/15 A/New York/83/2001(H3N2) CY000187 801 H3N2 USA 2000/01/18 A/New York/438/2000(H3N2) CY003282 1144 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/255/2005(H3N2) CY008614
459 H3N2 USA 2003/12/16 A/New York/23/2003(H3N2) CY000195 802 H3N2 USA 2004/12/28 A/New York/354/2004(H3N2) CY003338 1145 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/256/2005(H3N2) CY008622
460 H3N2 USA 2001/12/29 A/New York/84/2001(H3N2) CY000203 803 H3N2 USA 2005/01/04 A/New York/389/2005(H3N2) CY003346 1146 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/257/2005(H3N2) CY008630
461 H3N2 USA 2002/01/17 A/New York/91/2002(H3N2) CY000211 804 H3N2 USA 1988 A/Memphis/13/88(H3N2) CY003354 1147 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/258/2005(H3N2) CY008638
462 H3N2 USA 2002/02/26 A/New York/95/2002(H3N2) CY000219 805 H3N2 USA 2004/12/27 A/New York/236/2004(H3N2) CY003410 1148 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/266/2005(H3N2) CY008646
463 H3N2 USA 2002/01/22 A/New York/100/2002(H3N2) CY000227 806 H3N2 USA 2004/12/16 A/New York/237/2004(H3N2) CY003418 1149 H3N2 New Zealand 2005 A/Canterbury/270/2005(H3N2) CY008654
464 H3N2 USA 2002/01/31 A/New York/113/2002(H3N2) CY000235 807 H3N2 USA 2002/01/08 A/New York/407/2002(H3N2) CY003426 1150 H3N2 USA 1980 A/Memphis/1/80(H3N2) CY008662
465 H3N2 USA 2002/02/26 A/New York/121/2002(H3N2) CY000243 808 H3N2 USA 1999/12/31 A/New York/421/1999(H3N2) CY003434 1151 H3N2 USA 1985 A/Memphis/25/85(H3N2) CY008670
466 H3N2 USA 2003/12/18 A/New York/19/2003(H3N2) CY000251 809 H3N2 USA 1999/12/17 A/New York/425/1999(H3N2) CY003442 1152 H3N2 USA 1972 A/Memphis/101/72(H3N2) CY008678
467 H3N2 USA 2004/02/05 A/New York/52/2004(H3N2) CY000259 810 H3N2 USA 2000/01/03 A/New York/430/2000(H3N2) CY003450 1153 H3N2 USA 1972 A/Memphis/105/72(H3N2) CY008686
468 H3N2 USA 2003/12/11 A/New York/53/2003(H3N2) CY000267 811 H3N2 USA 2000/01/23 A/New York/439/2000(H3N2) CY003458 1154 H3N2 USA 1976 A/Memphis/106/76(H3N2) CY008694
469 H3N2 USA 2001/12/26 A/New York/82/2001(H3N2) CY000275 812 H3N2 Hong Kong 1980 A/Hong Kong/46/80(H3N2) CY003490 1155 H3N2 USA 1976 A/Memphis/108/76(H3N2) CY008702
470 H3N2 USA 2002/03/01 A/New York/86/2002(H3N2) CY000283 813 H3N2 Hong Kong 1974 A/Hong Kong/14/74(H3N2) CY003498 1156 H3N2 USA 1985 A/Memphis/7/85(H3N2) CY008710
471 H3N2 USA 2002/01/18 A/New York/92/2002(H3N2) CY000291 814 H3N2 Hong Kong 1985 A/Hong Kong/6/85(H3N2) CY003506 1157 H3N2 USA 1986 A/Memphis/11/86(H3N2) CY008718
472 H3N2 USA 2002/01/18 A/New York/96/2002(H3N2) CY000299 815 H3N2 Hong Kong 1988 A/Hong Kong/2/88(H3N2) CY003514 1158 H3N2 USA 1988 A/Memphis/5/88(H3N2) CY008726
473 H3N2 USA 2001/11/27 A/New York/124/2001(H3N2) CY000307 816 H3N2 Hong Kong 1985 A/Hong Kong/24/85(H3N2) CY003522 1159 H3N2 USA 1988 A/Memphis/15/88(H3N2) CY008734
474 H3N2 USA 2002/02/12 A/New York/129/2002(H3N2) CY000315 817 H3N2 Hong Kong 1973 A/Hong Kong/11/73(H3N2) CY003530 1160 H3N2 USA 1990 A/Memphis/7/90(H3N2) CY008742
475 H3N2 USA 2001/12/23 A/New York/131/2001(H3N2) CY000323 818 H3N2 Hong Kong 1985 A/Hong Kong/7/85(H3N2) CY003538 1161 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/56/2000(H3N2) CY008750
476 H3N2 USA 2002/02/06 A/New York/133/2002(H3N2) CY000331 819 H3N2 Hong Kong 1987 A/Hong Kong/7/87(H3N2) CY003546 1162 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/68/2000(H3N2) CY008758
477 H3N2 USA 2002/02/14 A/New York/135/2002(H3N2) CY000339 820 H3N2 Hong Kong 1972 A/Hong Kong/6/72(H3N2) CY003554 1163 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/66/2000(H3N2) CY008766
478 H3N2 USA 2003/11/12 A/New York/15/2003(H3N2) CY000347 821 H3N2 USA 1998/11/23 A/New York/448/1998(H3N2) CY003562 1164 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/71/2000(H3N2) CY008774
479 H3N2 USA 2003/11/26 A/New York/21/2003(H3N2) CY000355 822 H3N2 USA 1999/01/04 A/New York/449/1999(H3N2) CY003570 1165 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/80/2000(H3N2) CY008782
480 H3N2 USA 2003/12/02 A/New York/22/2003(H3N2) CY000363 823 H3N2 USA 1999/01/08 A/New York/450/1999(H3N2) CY003578 1166 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/81/2000(H3N2) CY008790
481 H3N2 USA 2004/01/05 A/New York/31/2004(H3N2) CY000371 824 H3N2 USA 1999/01/11 A/New York/451/1999(H3N2) CY003586 1167 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/84/2000(H3N2) CY008798
482 H3N2 USA 2003/12/18 A/New York/49/2003(H3N2) CY000379 825 H3N2 USA 1999/01/12 A/New York/453/1999(H3N2) CY003594 1168 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/85/2000(H3N2) CY008806
483 H3N2 USA 2001/12/31 A/New York/85/2001(H3N2) CY000387 826 H3N2 USA 1999/01/13 A/New York/454/1999(H3N2) CY003602 1169 H3N2 New Zealand 2000 A/Hutt/82/2000(H3N2) CY008814
484 H3N2 USA 2002/01/08 A/New York/87/2002(H3N2) CY000395 827 H3N2 USA 1999/01/15 A/New York/456/1999(H3N2) CY003610 1170 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/89/2000(H3N2) CY008822
485 H3N2 USA 2002/01/12 A/New York/89/2002(H3N2) CY000403 828 H3N2 USA 1999/01/15 A/New York/457/1999(H3N2) CY003618 1171 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/93/2000(H3N2) CY008830
486 H3N2 USA 2002/02/06 A/New York/90/2002(H3N2) CY000411 829 H3N2 USA 1999/01/22 A/New York/458/1999(H3N2) CY003626 1172 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/103/2000(H3N2) CY008838
487 H3N2 USA 2002/01/25 A/New York/103/2002(H3N2) CY000419 830 H3N2 USA 1999/01/25 A/New York/459/1999(H3N2) CY003634 1173 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/101/2000(H3N2) CY008846
488 H3N2 USA 2002/01/25 A/New York/128/2002(H3N2) CY000427 831 H3N2 USA 2005/02/09 A/New York/463/2005(H3N2) CY003642 1174 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/98/2000(H3N2) CY008854
489 H3N2 USA 2002/01/27 A/New York/132/2002(H3N2) CY000435 832 H3N2 USA 2005/03/07 A/New York/464/2005(H3N2) CY003650 1175 H3N2 New Zealand 2000 A/Canterbury/90/2000(H3N2) CY008862
490 H3N2 USA 2002/01/04 A/New York/134/2002(H3N2) CY000443 833 H3N2 USA 2004/09/17 A/New York/468/2004(H3N2) CY003658 1176 H3N2 USA 2003/11/24 A/New York/473/2003(H3N2) CY008870
491 H3N2 USA 1999/11/29 A/New York/149/1999(H3N2) CY000459 834 H3N2 USA 2004/11/08 A/New York/471/2004(H3N2) CY003666 1177 H3N2 USA 2003/12/31 A/New York/474/2003(H3N2) CY008878
492 H3N2 USA 2000/01/28 A/New York/150/2000(H3N2) CY000467 835 H3N2 USA 2003/01/20 A/New York/485/2003(H3N2) CY003682 1178 H3N2 USA 2003/12/08 A/New York/475/2003(H3N2) CY008886
493 H3N2 USA 2003/10/27 A/New York/2/2003(H3N2) CY000475 836 H3N2 Hong Kong 1992 A/Hong Kong/14/92(H3N2) CY003714 1179 H3N2 USA 2003/12/15 A/New York/476/2003(H3N2) CY008894
494 H3N2 USA 2001/11/22 A/New York/71/2001(H3N2) CY000483 837 H3N2 Hong Kong 1983 A/Hong Kong/26/83(H3N2) CY003722 1180 H3N2 USA 2003/11/21 A/New York/478/2003(H3N2) CY008902
495 H3N2 USA 2002/01/20 A/New York/106/2002(H3N2) CY000491 838 H3N2 Hong Kong 1975 A/Hong Kong/43/75(H3N2) CY003730 1181 H3N2 USA 2004/01/13 A/New York/498/2004(H3N2) CY008910
496 H3N2 USA 2002/01/31 A/New York/108/2002(H3N2) CY000499 839 H3N2 Hong Kong 1983 A/Hong Kong/5/83(H3N2) CY003738 1182 H3N2 USA 2003/11/12 A/New York/479/2003(H3N2) CY008918
497 H3N2 USA 2003/12/08 A/New York/4/2003(H3N2) CY000507 840 H3N2 Hong Kong 1984 A/Hong Kong/7/84(H3N2) CY003746 1183 H3N2 USA 1998/01/01 A/New York/504/1998(H3N2) CY008926
498 H3N2 USA 2003/10/31 A/New York/11/2003(H3N2) CY000515 841 H3N2 USA 2002/01/28 A/New York/420/2002(H3N2) CY003779 1184 H3N2 USA 1997/12/17 A/New York/507/1997(H3N2) CY008934
499 H3N2 USA 2003/12/12 A/New York/29/2003(H3N2) CY000523 842 H3N2 USA 1999/12/15 A/New York/422/1999(H3N2) CY003787 1185 H3N2 USA 1998/01/13 A/New York/514/1998(H3N2) CY008942
500 H3N2 USA 2002/01/30 A/New York/109/2002(H3N2) CY000531 843 H3N2 USA 1999/12/16 A/New York/423/1999(H3N2) CY003795 1186 H3N2 USA 1998/02/28 A/New York/529/1998(H3N2) CY008950
501 H3N2 USA 2002/03/05 A/New York/114/2002(H3N2) CY000539 844 H3N2 USA 1999/09/28 A/New York/428/1999(H3N2) CY003803 1187 H3N2 USA 1998/01/19 A/New York/530/1998(H3N2) CY008958
502 H3N2 USA 2002/02/07 A/New York/115/2002(H3N2) CY000547 845 H3N2 USA 2000/01/03 A/New York/429/2000(H3N2) CY003811 1188 H3N2 USA 1998/02/15 A/New York/540/1998(H3N2) CY008966
503 H3N2 USA 2002/01/30 A/New York/116/2002(H3N2) CY000555 846 H3N2 USA 2000/01/05 A/New York/432/2000(H3N2) CY003819 1189 H3N2 USA 1998/01/19 A/New York/549/1998(H3N2) CY008974
504 H3N2 USA 2004/01/06 A/New York/69/2004(H3N2) CY000563 847 H3N2 USA 2000/01/24 A/New York/440/2000(H3N2) CY003827 1190 H3N2 USA 1998/01/25 A/New York/550/1998(H3N2) CY008982
505 H3N2 USA 2001/12/26 A/New York/80/2001(H3N2) CY000571 848 H3N2 China 1975 A/Beijing/39/75(H3N2) CY006046 1191 H3N2 USA 2003 A/Oklahoma/323/03(H3N2) DQ059384
506 H3N2 USA 2001/12/31 A/New York/127/2001(H3N2) CY000578 849 H3N2 Hong Kong 1982 A/Hong Kong/1/82(H3N2) CY006054 1192 H3N2 USA 1999 A/Charlottesville/10/99 (H3N2) DQ085795
507 H3N2 USA 2002/03/11 A/New York/130/2002(H3N2) CY000587 850 H3N2 USA 1999/01/11 A/New York/452/1999(H3N2) CY006062 1193 H3N2 USA 1999 A/Utah/25729/99(H3N2) DQ085796
508 H3N2 USA 1999/11/23 A/New York/147/1999(H3N2) CY000595 851 H3N2 USA 1999/01/14 A/New York/455/1999(H3N2) CY006070 1194 H3N2 United Kingdom 1999 A/United Kingdom/34300/99(H3N2) DQ085797
509 H3N2 USA 1999/12/04 A/New York/151/1999(H3N2) CY000603 852 H3N2 USA 2005/02/02 A/New York/461/2005(H3N2) CY006078 1195 H3N2 USA 1999 A/Charlottesville/49/99 (H3N2) DQ085798
510 H3N2 USA 2000/01/24 A/New York/154/2000(H3N2) CY000611 853 H3N2 USA 2005/03/08 A/New York/465/2005(H3N2) CY006086 1196 H3N2 Canada 1999 A/Canada/33312/99(H3N2) DQ085799
511 H3N2 USA 1999/12/16 A/New York/161/1999(H3N2) CY000619 854 H3N2 USA 2004/09/27 A/New York/470/2004(H3N2) CY006094 1197 H3N2 USA 1999 A/South Carolina/25711/99(H3N2) DQ085800
512 H3N2 USA 2002/02/19 A/New York/120/2002(H3N2) CY000627 855 H3N2 Hong Kong 1980 A/Hong Kong/45/80(H3N2) CY006101 1198 H3N2 Russia 2003 A/Moscow/328/2003(H3N2) DQ090706
513 H3N2 USA 1999/11/26 A/New York/143/1999(H3N2) CY000635 856 H3N2 USA 2004/11/01 A/New York/355/2004(H3N2) CY006117 1199 H3N2 Russia 2003 A/Moscow/328/2003(H3N2) DQ090707
514 H3N2 USA 1999/12/22 A/New York/163/1999(H3N2) CY000643 857 H3N2 USA 2005/01/07 A/New York/191/2005(H3N2) CY006125 1200 H3N2 Russia 2003 A/Moscow/346/2003(H3N2) DQ090708
515 H3N2 USA 1999/12/30 A/New York/167/1999(H3N2) CY000651 858 H3N2 USA 2005/01/19 A/New York/206/2005(H3N2) CY006133 1201 H3N2 Russia 2003 A/Moscow/346/2003(H3N2) DQ090709
516 H3N2 USA 2000/01/03 A/New York/169/2000(H3N2) CY000659 859 H3N2 USA 2005/02/01 A/New York/238/2005(H3N2) CY006141 1202 H3N2 Russia 2003 A/Moscow/343/2003(H3N2) DQ090710
517 H3N2 USA 2000/01/05 A/New York/170/2000(H3N2) CY000667 860 H3N2 USA 2005/02/02 A/New York/243/2005(H3N2) CY006149 1203 H3N2 Russia 2003 A/Moscow/343/2003(H3N2) DQ091199
518 H3N2 USA 1999/12/30 A/New York/171/1999(H3N2) CY000675 861 H3N2 USA 2005/01/18 A/New York/258/2005(H3N2) CY006157 1204 H3N2 Canada 2004 A/Fujian/411/02-like(H3N2) DQ227437
519 H3N2 USA 1999/12/26 A/New York/172/1999(H3N2) CY000683 862 H3N2 USA 1999/02/04 A/New York/397/1999(H3N2) CY006165 1205 H3N2 Canada 2003 A/Fujian/411/02-like(H3N2) DQ227439
520 H3N2 USA 2000/02/02 A/New York/173/2000(H3N2) CY000691 863 H3N2 USA 2004/09/20 A/New York/469/2004(H3N2) CY006181 1206 H3N2 Canada 2003 A/Fujian/411/02-like(H3N2) DQ227440
521 H3N2 USA 2000/01/04 A/New York/174/2000(H3N2) CY000699 864 H3N2 China 1980 A/Nanjing/13/80(H3N2) CY006205 1207 H3N2 Canada 2004 A/Fujian/411/02-like(H3N2) DQ227441
522 H3N2 USA 2000/01/06 A/New York/175/2000(H3N2) CY000707 865 H3N2 USA 1968 A/Memphis/1/68(H3N2) CY006213 1208 H3N2 Canada 2004 A/Fujian/411/02-like(H3N2) DQ227442
523 H3N2 USA 2000/03/01 A/New York/176/2000(H3N2) CY000715 866 H3N2 USA 1971 A/Memphis/2/71(H3N2) CY006221 1209 H3N2 Canada 2004 A/Fujian/411/02-like(H3N2) DQ227443
524 H3N2 USA 1999/10/25 A/New York/177/1999(H3N2) CY000723 867 H3N2 USA 1997/11/29 A/New York/503/1997(H3N2) CY006229 1210 H3N2 Canada 2004 A/Fujian/411/02-like(H3N2) DQ227444
525 H3N2 USA 1999/11/24 A/New York/179/1999(H3N2) CY000731 868 H3N2 USA 1997/12/02 A/New York/505/1997(H3N2) CY006237 1211 H3N2 Canada 2004 A/Fujian/411/02-like(H3N2) DQ227445
526 H3N2 USA 2000/02/09 A/New York/180/2000(H3N2) CY000739 869 H3N2 USA 1997/12/22 A/New York/508/1997(H3N2) CY006245 1212 H3N2 Canada 2004 A/Fujian/411/02-like(H3N2) DQ227446
527 H3N2 USA 1999/12/25 A/New York/185/1999(H3N2) CY000747 870 H3N2 USA 1998/02/20 A/New York/510/1998(H3N2) CY006253 1213 H3N2 Canada 2004 A/Fujian/411/02-like(H3N2) DQ227447
528 H3N2 USA 2003/02/04 A/New York/192/2003(H3N2) CY000755 871 H3N2 USA 1997/12/17 A/New York/511/1997(H3N2) CY006261 1214 H3N2 Canada 2004 A/Fujian/411/02-like(H3N2) DQ227448
529 H3N2 USA 2004/01/30 A/New York/10/2004(H3N2) CY000763 872 H3N2 USA 1997/12/24 A/New York/513/1997(H3N2) CY006269 1215 H3N2 Taiwan 2001 A/Taiwan/2332/2001(H3N2) DQ249253
530 H3N2 USA 2003/12/16 A/New York/25/2003(H3N2) CY000771 873 H3N2 USA 1997/12/21 A/New York/515/1997(H3N2) CY006277 1216 H3N2 Taiwan 2004 A/Taiwan/4183/2004(H3N2) DQ249255
531 H3N2 USA 2003/12/21 A/New York/38/2003(H3N2) CY000779 874 H3N2 USA 1998/01/03 A/New York/517/1998(H3N2) CY006285 1217 H3N2 Taiwan 2004 A/Taiwan/31001/2004(H3N2) DQ249257
532 H3N2 USA 2003/12/09 A/New York/46/2003(H3N2) CY000787 875 H3N2 USA 2005/02/08 A/New York/462/2005(H3N2) CY006293 1218 H3N2 Australia 1968 Influenza A virus J02136
533 H3N2 USA 2002/02/01 A/New York/117/2002(H3N2) CY000795 876 H3N2 Hong Kong 1969 A/Hong Kong/3/69(H3N2) CY006301 1219 H3N2 Russia 1972 Influenza A virus J02168
534 H3N2 USA 1999/11/09 A/New York/141/1999(H3N2) CY000803 877 H3N2 Hong Kong 1972 A/Hong Kong/50/72(H3N2) CY006309 1220 H3N2 Thailand 1979 Influenza A virus K01150
535 H3N2 USA 1999/12/24 A/New York/166/1999(H3N2) CY000811 878 H3N2 Hong Kong 1983 A/Hong Kong/14/83(H3N2) CY006317 1221 H3N2 Hong Kong 1968 Influenza A virus H3N2 U42630
536 H3N2 USA 2000/02/09 A/New York/148/2000(H3N2) CY000819 879 H3N2 Hong Kong 1984 A/Hong Kong/4/84(H3N2) CY006325 1222 H3N2 Hong Kong 1971 Influenza A virus H3N2 U42631
537 H3N2 USA 1999/12/15 A/New York/157/1999(H3N2) CY000827 880 H3N2 China 1994 A/Nanchang/A2/94(H3N2) CY006333 1223 H3N2 USA 1985 Influenza A virus H3N2 U42632
538 H3N2 USA 2000/01/17 A/New York/158/2000(H3N2) CY000835 881 H3N2 China 1994 A/Nanchang/0058/94(H3N2) CY006341 1224 H3N2 China 1987 Influenza A virus H3N2 U42633
539 H3N2 USA 2000/01/03 A/New York/168/2000(H3N2) CY000843 882 H3N2 China 1993 A/Nanchang/58/93(H3N2) CY006349 1225 H3N2 United Kingdom 1988 Influenza A virus H3N2 U42634
540 H3N2 USA 2000/02/29 A/New York/178/2000(H3N2) CY000851 883 H3N2 USA 2004/11/27 A/New York/466/2004(H3N2) CY006373 1226 H3N2 China 1989 Influenza A virus H3N2 U42635
541 H3N2 USA 1999/12/24 A/New York/186/1999(H3N2) CY000859 884 H3N2 USA 2004/09/17 A/New York/467/2004(H3N2) CY006381 1227 H3N2 China 1990 Influenza A virus H3N2 U42636
542 H3N2 USA 2003/02/19 A/New York/193/2003(H3N2) CY000867 885 H3N2 USA 2004/11/11 A/New York/368/2004(H3N2) CY006437 1228 H3N2 USA 1991 Influenza A virus H3N2 U42637
543 H3N2 USA 2003/02/05 A/New York/194/2003(H3N2) CY000875 886 H3N2 USA 1997/11/26 A/New York/501/1997(H3N2) CY006445 1229 H3N2 China 1992 Influenza A virus H3N2 U42770
544 H3N2 USA 2003/12/10 A/New York/3/2003(H3N2) CY000883 887 H3N2 USA 1997/12/23 A/New York/509/1997(H3N2) CY006453 1230 H3N2 China 1992 Influenza A virus H3N2 U42771
545 H3N2 USA 2004/01/06 A/New York/5/2004(H3N2) CY000891 888 H3N2 USA 1998/01/29 A/New York/512/1998(H3N2) CY006461 1231 H3N2 China 1992 Influenza A virus H3N2 U42772
546 H3N2 USA 2003/11/12 A/New York/13/2003(H3N2) CY000903 889 H3N2 USA 1997/12/26 A/New York/516/1997(H3N2) CY006469 1232 H3N2 China 1992 Influenza A virus H3N2 U42773
547 H3N2 USA 2003/12/03 A/New York/14/2003(H3N2) CY000911 890 H3N2 USA 1998/01/05 A/New York/518/1998(H3N2) CY006477 1233 H3N2 USA 1992 Influenza A virus H3N2 U42774
548 H3N2 USA 2003/12/19 A/New York/62A/2003(H3N2) CY000919 891 H3N2 USA 1998/02/13 A/New York/519/1998(H3N2) CY006485 1234 H3N2 Netherlands 1992 Influenza A virus H3N2 U42775
549 H3N2 USA 2002/02/19 A/New York/93/2002(H3N2) CY000927 892 H3N2 USA 1998/01/05 A/New York/520/1998(H3N2) CY006493 1235 H3N2 Japan 2002 Influenza A virus H3N2 U42776
550 H3N2 USA 2002/02/04 A/New York/111/2002(H3N2) CY000935 893 H3N2 USA 1998/01/19 A/New York/521/1998(H3N2) CY006501 1236 H3N2 China 1993 Influenza A virus H3N2 U42777
551 H3N2 USA 2002/01/29 A/New York/119/2002(H3N2) CY000943 894 H3N2 USA 1997/12/31 A/New York/522/1997(H3N2) CY006509 1237 H3N2 China 1993 Influenza A virus H3N2 U42778
552 H3N2 USA 2003/12/10 A/New York/55/2003(H3N2) CY000951 895 H3N2 USA 1998/02/02 A/New York/523/1998(H3N2) CY006517 1238 H3N2 China 1993 Influenza A virus H3N2 U42779
553 H3N2 USA 2003/12/16 A/New York/59/2003(H3N2) CY000959 896 H3N2 USA 1997/12/31 A/New York/524/1997(H3N2) CY006525 1239 H3N2 India 1993 Influenza A virus H3N2 U42780
554 H3N2 USA 2003/12/26 A/New York/64/2003(H3N2) CY000967 897 H3N2 USA 1998/03/03 A/New York/525/1998(H3N2) CY006533 1240 H3N2 USA 1993 Influenza A virus H3N2 U43417
555 H3N2 USA 2003/12/29 A/New York/67/2003(H3N2) CY000975 898 H3N2 USA 1998/01/08 A/New York/528/1998(H3N2) CY006541 1241 H3N2 USA 1993 Influenza A virus H3N2 U43418
556 H3N2 USA 2000/01/03 A/New York/160/2000(H3N2) CY000983 899 H3N2 USA 1998/02/22 A/New York/531/1998(H3N2) CY006549 1242 H3N2 China 1993 Influenza A virus H3N2 U43419
557 H3N2 USA 1999/10/03 A/New York/138/1999(H3N2) CY000991 900 H3N2 USA 1998/01/18 A/New York/532/1998(H3N2) CY006557 1243 H3N2 USA 1993 Influenza A virus H3N2 U43420
558 H3N2 USA 2000/01/18 A/New York/165/2000(H3N2) CY000999 901 H3N2 USA 1998/02/01 A/New York/533/1998(H3N2) CY006565 1244 H3N2 USA 1993 Influenza A virus H3N2 U43421
559 H3N2 USA 1999/12/20 A/New York/189/1999(H3N2) CY001007 902 H3N2 USA 1998/01/29 A/New York/534/1998(H3N2) CY006573 1245 H3N2 Singapore 1994 Influenza A virus H3N2 U43422
560 H3N2 USA 2003/03/08 A/New York/198/2003(H3N2) CY001015 903 H3N2 USA 1998/02/10 A/New York/539/1998(H3N2) CY006581 1246 H3N2 USA 1994 Influenza A virus H3N2 U43423
561 H3N2 USA 2003/10/28 A/New York/1/2003(H3N2) CY001023 904 H3N2 USA 1998/03/12 A/New York/541/1998(H3N2) CY006589 1247 H3N2 USA 1994 Influenza A virus H3N2 U43424
562 H3N2 USA 2004/01/06 A/New York/6/2004(H3N2) CY001031 905 H3N2 USA 1998/02/19 A/New York/542/1998(H3N2) CY006597 1248 H3N2 South Africa 1994 Influenza A virus H3N2 U43425
563 H3N2 USA 2003/10/31 A/New York/7/2003(H3N2) CY001039 906 H3N2 USA 1998/02/17 A/New York/543/1998(H3N2) CY006605 1249 H3N2 Thailand 1994 Influenza A virus H3N2 U43426
564 H3N2 USA 2003/12/29 A/New York/8/2003(H3N2) CY001047 907 H3N2 USA 1997/12/26 A/New York/545/1997(H3N2) CY006613 1250 H3N2 China 1992 Influenza A virus H3N2 U43427
565 H3N2 USA 2003/11/16 A/New York/17/2003(H3N2) CY001055 908 H3N2 USA 1998/01/26 A/New York/546/1998(H3N2) CY006621 1251 H3N2 USA 1995 Influenza A virus H3N2 U51245
566 H3N2 USA 2003/12/01 A/New York/18/2003(H3N2) CY001063 909 H3N2 USA 1997/12/28 A/New York/547/1997(H3N2) CY006629 1252 H3N2 China 1995 Influenza A virus H3N2 U51246
567 H3N2 USA 2003/12/10 A/New York/51/2003(H3N2) CY001066 910 H3N2 USA 1998/02/12 A/New York/548/1998(H3N2) CY006637 1253 H3N2 USA 1995 Influenza A virus H3N2 U51247
568 H3N2 USA 2002/02/26 A/New York/88/2002(H3N2) CY001074 911 H3N2 USA 2000/01/09 A/New York/435/2000(H3N2) CY006661 1254 H3N2 Japan 1994 Influenza A virus H3N2 U71140
569 H3N2 USA 2002/01/23 A/New York/99/2002(H3N2) CY001082 912 H3N2 Hong Kong 1971 A/Hong Kong/46/71(H3N2) CY006685 1255 H3N2 Japan 1995 Influenza A virus H3N2 U71141
570 H3N2 USA 2003/12/01 A/New York/24/2003(H3N2) CY001090 913 H3N2 USA 1978 A/Memphis/2/78(H3N2) CY006693 1256 H3N2 Japan 1995 Influenza A virus H3N2 U71142
571 H3N2 USA 2003/12/04 A/New York/39/2003(H3N2) CY001098 914 H3N2 USA 1978 A/Memphis/12/78(H3N2) CY006701 1257 H3N2 Japan 1995 Influenza A virus H3N2 U71143
Subtype: H5N1 - check/uncheck all
1258 H5N1 Hong Kong 2003 A/Hong Kong/213/03(H5N1) AB212056 1273 H5N1 Hong Kong 1998 A/HongKong/97/98(H5N1) AF102661 1288 H5N1 Thailand 2004 A/Thailand/4(SP-528)/2004(H5N1) AY577316
1259 H5N1 Viet Nam 2005 A/Hanoi/30408/2005(H5N1) AB239126 1274 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/538/97(H5N1) AF102662 1289 H5N1 Thailand 2004 A/Thailand/5(KK-494)/2004(H5N1) AY627886
1260 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/156/97(H5N1) AF028708 1275 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/481/97(H5N1) AF102663 1290 H5N1 Viet Nam 2004 A/Viet Nam/1194/2004(H5N1) AY651445
1261 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/156/97(H5N1) AF036357 1276 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/485/97(H5N1) AF102664 1291 H5N1 Viet Nam 2004 A/Viet Nam/3046/2004(H5N1) AY651446
1262 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/156/97(H5N1) AF046089 1277 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/491/97(H5N1) AF102665 1292 H5N1 Viet Nam 2004 A/Viet Nam/1203/2004(H5N1) AY651447
1263 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/481/97(H5N1) AF084271 1278 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/503/97(H5N1) AF102666 1293 H5N1 Viet Nam 2004 A/Viet Nam/3062/2004(H5N1) AY651448
1264 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/482/97(H5N1) AF084272 1279 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/532/97(H5N1) AF102667 1294 H5N1 Thailand 2004 A/Thailand/LFPN-2004/2004(H5N1) AY679513
1265 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/483/97(H5N1) AF084273 1280 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/483/97(H5N1) AF102668 1295 H5N1 Viet Nam 2004 A/Viet Nam/1203/2004(H5N1) AY818141
1266 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/485/97(H5N1) AF084274 1281 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/514/97(H5N1) AF102669 1296 H5N1 Viet Nam 2004 A/Viet Nam/HG-178/2004(H5N1) DQ094286
1267 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/486/97(H5N1) AF084275 1282 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/542/97(H5N1) AF102670 1297 H5N1 Viet Nam 2005 A/Viet Nam/BL-014/2005(H5N1) DQ094290
1268 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/482/97(H5N1) AF102656 1283 H5N1 Thailand 2004 A/Thailand/1(KAN-1)/2004(H5N1) AY555151 1298 H5N1 Viet Nam 2005 A/Viet Nam/DT-036/2005(H5N1) DQ094291
1269 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/488/97(H5N1) AF102657 1284 H5N1 Thailand 2004 A/Thailand/2(SP-33)/2004(H5N1) AY555152 1299 H5N1 Viet Nam 2005 A/Viet Nam/HG-207/2005(H5N1) DQ094292
1270 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/486/97(H5N1) AF102658 1285 H5N1 Hong Kong 2003 A/HK/212/03 (H5N1) AY575881 1300 H5N1 Thailand 2005 A/Thailand/676/2005(H5N1) DQ360836
1271 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/507/97(H5N1) AF102659 1286 H5N1 Hong Kong 2003 A/HK/213/03 (H5N1) AY575882
1272 H5N1 Hong Kong 1997 A/Hong Kong/516/97(H5N1) AF102660 1287 H5N1 Thailand 2004 A/Thailand/3(SP-83)/2004(H5N1) AY577315
Subtype: H9N2 - check/uncheck all
1301 H9N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/1074/99(H9N2) AJ404628 1303 H9N2 China 1998 A/Shaoguan/408/98(H9N2) AY043022 1305 H9N2 Hong Kong 2003 A/HK/2108/2003(H9N2) DQ226128
1302 H9N2 Hong Kong 1999 A/Hong Kong/1073/99(H9N2) AJ404629 1304 H9N2 China 1999 A/Guangzhou/333/99(H9N2) AY043024
Subtype: N1N1 - check/uncheck all
1306 N1N1 United Kingdom 1933 Influenza A virus J02177
Subtype: N2 - check/uncheck all
1307 N2 Australia 1975 Influenza A virus J02173

Options:

Target range:
or Range: from to [show landmark]
Filter less effective siRNAs.
Paste in your own sequences no longer than 500000 letters:
(Multiple sequences may be queried if separated by lines starting with '>')

Last modified on Mar 19, 2006